Financiele aspecten

Belastingvermindering voor dakisolatie

De federale overheid kent een belastingvermindering toe voor dakisolatie die wordt geplaatst door een geregistreerde aannemer.

Premiebedrag

  • De belastingvermindering voor dakisolatie bedraagt 30% van de betaalde factuur, beperkt tot een bepaald maximumbedrag. Voor inkomstenjaar 2013 (aanslagjaar 2014) is het maximumbedrag 3 010 euro
  • Wanneer u het maximumbedrag voor dat jaar bereikt hebt, dan mag u het resterende deel van het bedrag niet langer overdragen naar de volgende jaren. Het terugbetaalbaar belastingkrediet is voor investeringen in 2013 niet langer te verkijgen.
  • Dat bedrag moet nog verhoogd worden met het percentage gemeentelijke opcentiemen dat je normaal op dat bedrag had moeten betalen

Voorwaarden

  • De woning moet vijf jaar of langer in gebruik zijn
  • De isolatie moet geplaatst worden door een geregistreerde aannemer
  • Die moet bevestigen dat het gebruikte isolatiemateriaal een thermische weerstand (R) heeft die gelijk is aan of groter is dan 2,5 m²K/W.

Werkwijze

  • Je moet je factuur en een betalingsbewijs bij de belastingaangifte voegen
  • Op die factuur moet de geregistreerde aannemer het adres van de woning waar de werkzaamheden uitgevoerd zijn vermelden.
  • Daarnaast moet hij ook het totale factuurbedrag opsplitsen volgens aard van de werken
  • De aannemer moet ook een schriftelijke verklaring afleveren dat de installatie aan de opgelegde voorwaarden voldoet

Te combineren

Deze belastingvermindering is te combineren met andere federale belastingvoordelen, maar met een maximumbedrag van 2 770 euro per woning voor al die federale maatregelen samen (uitgezonderd fiscaal voordeel voor passiefhuizen.)

Info

Call center FOD Financiën, tel. 02 572 57 57 of Energiesparen

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in