Financiele aspecten

Belastingvermindering vor brandpreventie

De federale overheid kent een belastingvoordeel toe voor investeringen in brandpreventie in Belgische woningen. Deze maatregel is niet cumuleerbaar met de belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen.

Premiebedrag brandpreventie

Je kunt 30 procent van de gedane investering inbrengen in de belastingbrief, met een geïndexeerd maximumbedrag van 730 euro voor de belastingaangifte van 2013 (inkomstenjaar 2012).

Voorwaarden brandpreventie

De premieaanvrager moet belastingplichtig zijn.
De aanvraag kan gedaan worden door eigenaars en door huurders van een woning.
Een geregistreerde aannemer moet de werken uitvoeren.
Slechts bepaalde investeringen in preventie komen in aanmerking:
  • Waterblussers en poederblussers
  • Automatisch blustoestel voor verwarmingslokalen op stookolie
  • Deuren met brandweerstand van "een half uur"

Werkwijze ?

De geregistreerde aannemer moet op de factuur vermelden waar de werken worden uitgevoerd en dient een bewijs te leveren van de kwaliteit van de installatie en de conformiteit volgens de wettelijke voorschriften.

De belastingplichtige moet de facturen over de aankopen en prestaties bij de belastingaanvraag voegen, samen met een verklaring van de aannemer over de kwaliteit. 

Te combineren ?

De belastingvermindering is niet te combineren met de belastingverminderingen of fiscale aftrek voor energiebesparende investeringen, uitgaven die als beroepskosten worden beschouwd, uitgaven die dienen voor beveiliging van de beroepslokalen.

Info ?

Call center FOD Financiën, tel. 0257/257.57 of FOD Binnenlandse Zaken

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in