Financiele aspecten

Belastingkrediet voor de vervanging van een oude verwarmingsketel

Wat?

De Federale overheid geeft een financiële tegemoetkoming in de vorm van belastingkrediet aan mensen die geen of nauwelijke belastingen moeten betalen en dus geen recht hebben op een belastingvermindering voor deze investering.


Premiebedrag?

40% van de investering met een maximum van 2 770 euro


Voorwaarden?

- De stookketel moet geplaatst worden door een geregistreerde aannemer

- De geregistreerde aannemer:

  • bevestigt dat hij de oude installatie vervangt en vermeldt de beschikbare kenmerken van de oude stookketel (merk, type, serienummer van het toestel);
  • duidt de woning aan waar de werken zijn uitgevoerd;
  • bevestigt dat op de nieuwe ketel de EC-markering is aangebracht en dat de installatie in overeenstemming is met het KB van 18 maart 1997 betreffende de rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte centraleverwarmingsketels
  • bevestigt dat de schoorsteen in overeenstemming is met het nieuwe systeem van de verwarming;

Voor stookketels op hout bevestigt de geregistreerde aannemer dat

  • deze beantwoordt aan de norm EN12809;
  • ze automatisch worden geladen en uitsluitend hout of niet-behandeld samengedrukt hout als brandstof gebruikt worden
  • het rendement van de ketel bij nominaal vermogen nuttig vermogen ten minste 60% bedraagt in overeenstemming met de rendementseisen die zijn opgenomen in de norm EN303-5;

Voor warmtepompen bevestigt de geregistreerde aannemer dat

  • de warmtepomp voorzien is van het EG-kenmerk
  • e globale prestatiecoëfficiënt hoger is dan of gelijk is aan 3


Werkwijze?

Het belastingkrediet moet aangevraagd worden op de belastingaangifte 2011 voor het inkomstenjaar 2010. Wanneer aan de voorwaarden is voldaan, wordt het geld teruggestort.


Te combineren?

Het belastingkrediet is combineerbaar met andere financiële tegemoetkomingen


Info?

Call center FOD Financiën, tel. 02 572 57 57 of Energiesparen
 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in