B

Baak

In dit stelsel van waterpas aangebrachte planken komt het bouwwerk.
 

Badding

Of batting is een balk uit naaldhout met een doorsnede van 6,5 x 16, 5 cm en een hoogte variërend tussen de 13 en 15 cm.

Ballastlaag

Een ballastlaag is vaak een laag grind als gewicht om de dakbedekking op zijn plaats te houden. Wanneer een looppad op het dak nodig is, kunnen in plaats van grind ook tegels worden gebruikt.
De dikte of het gewicht van de ballastlaag moet berekend worden in functie van de windbelasting. De algemene regel is dat de ballastlaag minimaal 60 kg/ m² moet zijn. Bij een te lage belasting bestaat het gevaar dat de dakbedekking door de wind wordt losgetrokken.

Balansventilatie

Mechanisch ventilatiesysteem (systeem D) dat de verse en vervuilde lucht mechanisch aanzuigt en afvoert. Daarbij wordt de warmte uit de afgezogen lucht via een warmtewisselaar gerecupereerd en overgedragen op de verse buitenlucht.

Bandingfactor

Wie in 2013 zonnepanelen installeert, ontvangt per groenestroomcertificaat 93 euro gedurende 10 jaar. Deze installaties krijgen niet – zoals vroeger het geval was - 1 certificaat per 1 000 kWh opgewekte elektriciteit, maar meer of minder, afhankelijk van een zogenaamde bandingfactor. Deze factor, die om de 6 maanden wordt herbekeken, houdt rekening met de evolutie van de investeringskosten, de brandstofprijzen en de elektriciteitsprijs.

Bekisting

De bekisting is het schotwerk om het nog niet verhard mengsel van cement, zand, grind en water in de juiste vorm hard te laten worden.

Berapen

Dit is je muur bedekken met een laag mortel, een mengsel van kalk en zand en deze effen schuren. Bij buitenmuren wordt tevens cement toegevoegd. Dit om invreten van vocht te voorkomen en om de verstening te bevorderen.

Beschermd volume

De verwarmde vertrekken binnen het woonvolume. Meestal is dit de woning zonder de garage, zolder en kelder. De isolatie en het luchtscherm wordt geplaatst in de scheidingswanden tussen het beschermd volume en de rest van de woning of de buitenomgeving.

Bestek

Volledige beschrijving van het te maken bouwwerk. Bevat de materiaalkeuze, de uitvoeringsvoorwaarden, de opleveringsdatum en de prijs met alle voorwaarden voorschriften.

Beton met motieven

Beton waarbij motieven tevoorschijnt komen wanneer het nat wordt. Toegepast in vochtige omgevingen.

Betonskeletbouw

Type van bouwmethode waarbij beton het geraamte van het gebouw uitmaakt. Het skelet zorgt voor de draagconstructie van het gebouw.

Bidirectionele teller

Een kWh-meter die de groene stroom - door een particulier op het net gebracht - in mindering brengt. Tot een vermogen van 10 kilowatt heeft u recht op een compenserende teller. Daarmee kan de productie van elektriciteit via fotovoltaïsche panelen, een windturbine of WKK-installatie in mindering worden gebracht van het gebruik.

Bint

Synoniem van (draag)balk

Bio-energie

Energie gewonnen uit biomassa. Dit kan elektriciteit of warmte zijn.

Biogas

Ontstaat door de vergisting van organisch materiaal, bijvoorbeeld meststoffen, aardappelschillen,…

Biomassa

Het biologisch afbreekbare gedeelte van producten, afvalstoffen en plantaardig en dierlijk restmateriaal van de land- en bosbouw, en van industrieel en huishoudelijk afval. Biomassa kan verbrand, vergist of vergast worden. Verbranding is de meest toegepaste techniek.

Biobrandstof

Vloeibaar gemaakte biomassa door bijvoorbeeld suikerbiet te verwerken tot bio-ethanol.

 

Bitumen

Bitumen zijn afkomstig van aardolie en zitten onder andere in asfalt, gebruikt in wegenbouw, dakdichting en geluidsisolatie. Met een dichting van bitumen kun je oppervlakken waterdicht maken, zoals bijvoorbeeld platte daken.

Blokverband

Dit verband komt voor bij metselwerk en bij bestrating.
In het geval van metselwerk worden de blokken of stenen tot een vierkant gemetst. Afhankelijk van de afmetingen van de stenen krijg je zo telkens een blokje met twee, drie of meer stenen boven mekaar die samen een vierkant vormen.
Bij bestrating worden de kliners twee aan twee of drie aan drie haaks ten opzichte van elkaar gelegd. Dit verband leent zich het best voor strakke oppervlakken.

 

Blowerdoortest

Boeibord

Dit is de opstaande kant van een houten dakgoot.

BPA

Een BPA of Bijzonder Plan van Aanleg is een bestemmingsplan en werd vroeger door de gemeenten opgemaakt om het gewestplan te verfijnen. Het legt de voorwaarden vast voor de bestemming, de inrichting en de soort activiteit op bepaalde percelen. In tegenstelling tot een RUP zegt een BPA niets over het beheer van die percelen.
In een BPA omschreef de (lokale) overheid zijn visie over de toekomstige ruimtelijke ordening. Ruimtelijke uitvoeringsplannen of RUP’s vervangen vandaag de oude BPA’s.Overzicht bouwlexicon

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in