Architecten verbaasd over voorstel “as built attest”

NAV is verbaasd over het kader van het nieuwe “as built attest” dat men in de bouwsector wil invoeren. Met dit attest wil de overheid controleren of een nieuwbouw of verbouwing overeenkomt met de stedenbouwkundige vergunning.
Waar vroeger de architect als belangrijke partij werd genoemd om het attest in te vullen blijkt hij of zij vandaag uitgesloten in de voorstellen. Klap op de vuurpijl is dat het voorstel wel uitdrukkelijk bepaalt dat de architect het “as built attest” zou moeten betalen. NAV vindt dit populistisch en een verkeerd signaal als zouden architecten verantwoordelijk zijn voor bouwmisdrijven.


Reeds verschillende jaren wordt in politieke kringen gesuggereerd om een “as built attest” in te voeren. Op die manier zou men veel vlugger bouwmisdrijven kunnen opsporen. In het kader van het nieuwe decreet ruimtelijke ordening is het voorstel opnieuw brandend actueel en wil men het volgend jaar al finaliseren. Dat liet Marc Dillen, directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw, gisteren optekenen in het Nieuwsblad.

NAV betreurt het totale gebrek aan overleg bij dergelijke voorstellen. Wie dit “as built attest” dan wel zal moeten invullen als het de architect niet is, laat staan wat de inhoud ervan zou moeten zijn, is compleet onduidelijk. Vreemd is wel dat nu reeds is voorzien dat de architect het attest zal moeten betalen. Een vreemde kronkel voor een dergelijk prematuur voorstel.

Voor NAV dient de kostprijs van een “as built attest” gedragen te worden door de bouwheer. Het kan toch niet dat het ereloon van de architect wordt gebruikt voor nieuwe administratieve verplichtingen. NAV roept daarenboven op tot realisme. Een “as built attest” kan enkel slaan op de inplanting, het bouwvolume en eventueel de bijzondere voorwaarden van de stedenbouwkundige vergunning. Een attest vol details (bijvoorbeeld andere materiaalkeuzes) zal de deur openen voor administratieve navelstaarderij en rompslomp.

NAV snapt niet waarom architecten onmiddellijk uitgesloten worden om het as built attest in te vullen. Voorafgaandelijk overleg had hier opnieuw voor meer duidelijkheid kunnen zorgen. De architect zou de extra dienst kunnen aanbieden, of men zou het kunnen overlaten aan een externe partij. De architect is een verantwoordelijke partij en het zelf invullen zou ook een drukkingsmiddel kunnen zijn ten opzichte van de bouwheer zodat hij of zij zich houdt aan de bouwvergunning. Belangrijk is hierin wel de vrije keuze door de architect.

Bron: NAV

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in