Architecten ontsnappen niet aan crisis

De halfjaarlijkse barometerenquête van NAV (De Vlaamse Architectenorganisatie) en het onderzoeksbureau AIDA LINK maakt duidelijk dat ook de architectensector niet ontsnapt aan de crisis.


De architect is reeds van in de beginfase betrokken partij bij een bouwproject. Hij of zij is dan ook een goede indicator voor de bouwsector. De vroegere, huidige en toekomstige orderportefeuille werd met dit onderzoek in kaart gebracht. Dit gebeurde voor zowel de nieuwbouw- als de renovatiemarkt in de woningbouw en de utiliteitsbouw. Een 400-tal architecten werkten eraan mee.

Woningbouw geeft divers beeld
In de woningbouw heb je drie belangrijke opdrachtgevers: de particulier, de projectontwikkelaar en de sociale huisvesting.
Het aantal private nieuwbouwopdrachten is in het voorjaar 2009 gedaald bij 40% van de architecten. Bij 10% is de orderportefeuille gegroeid. De daling is het meest uitgesproken in kleinere architectenkantoren. 25% van de architecten ziet de renovatieopdrachten dalen. 21% daarentegen ziet het aantal renovatieopdrachten stijgen. De architecten zijn pessimistisch wat betreft de toekomst. Een derde van de architecten voorziet een daling in het najaar voor de private woningbouw, slechts 7% voorspelt een groei. Een kwart voorziet een daling in het renovatiesegment en 13% voorziet een groei in de renovatieopdrachten.

De appartementsbouw (residentiële projecten) kleurt rood. Maar liefst 51% van de architecten vermeldt een daling in het huidig aantal opdrachten. 52% voorziet een daling in de toekomst. Slechts een kleine minderheid verwacht een groei (7%).

Het segment van de sociale woningbouw daarentegen is de sterkmaker in de woningbouw. Het bouwvolume blijft nagenoeg constant tegenover 2008. De inhaalbeweging die reeds de voorbije jaren werd ingezet heeft duidelijk zijn impact.

Conclusie is alvast dat de woningbouw niet ontsnapt aan de economische conjunctuurvertraging. Het renovatiesegment houdt al bij al stand maar nieuwbouw en meer in het bijzonder appartementsbouw krijgt klappen. Sociale woningbouw daarentegen is een sterkmaker in de sector. NAV beklemtoont in de marge dat de bouwsector de voorbije jaren een topconjunctuur kende. Een verslapping was haast niet uit te sluiten.


Tijdelijke BTW-verlagingen ondersteunen de vraag
Bijna 30% van de architecten ervaart meer interesse van de bouwheer door de tijdelijke BTW-verlagingen. De architectenorganisatie NAV is tevreden met de maatregel maar beklemtoont dat een verlenging in 2010 broodnodig zal zijn. Een snelle beslissing hieromtrent, na het bouwverlof 2009, is noodzakelijk om te vermijden dat er een onrealistische piek zal ontstaan eind dit jaar om toch nog van de maatregel gebruik te kunnen maken.
Energiezuinig bouwen zit duidelijk in de lift. Bijna 46% van de architecten voelt bij minstens de helft van hun bouwheren een uitgesproken interesse. Deze cijfers bevestigen de trend die ook reeds merkbaar was op BATIBOUW.

Architecten vragen gezond verstand
Bouwen was nog nooit zo interessant in 2009. De bankrente is laag. Daarenboven wordt de consument ondersteund door BTW-verlagingen en een breed palet aan premies. Ook de herinvoering van de verzekering gewaarborgd wonen moet het vertrouwen aandikken.

NAV is daarom niet volledig pessimistisch gestemd. Van zodra het vertrouwen hersteld is, hoopt men op een gezonde stabilisering van de bouwsector. Van de overheid verwacht de architectorganisatie een verlenging van de BTW-verlaging maar vooral een versnelde inhaalbeweging voor overheidsinvesteringen en sociale woningbouw. Dit moet de huidige conjunctuurdip beperken.

Bron: NAV

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in