Financiele aspecten

Alle info over de renteloze renovatielening tot 60.000 euro en de nieuwe labelpremie vanaf 2021

Met een renteloze lening tot 60.000 euro en daar bovenop nog een premie tussen 2.500 en 5.000 euro voor het verbeteren van de energieprestaties, wil de Vlaamse overheid Vlamingen ervan overtuigen om te renoveren. De nieuwe premieregeling gaat op 1 januari 2021 in en geldt voor “nieuwe eigenaars”, dus mensen die een huis kopen of via schenking of erfenis verwerven.  In een volgende fase is het mijn bedoeling een gelijkaardige regeling voor bestaande woningen uit te werken.

Anno 2020 moeten nog 2,9 miljoen woningen of 96,5% van het woningenbestand moeten worden geBENOveerd om de langetermijnrenovatiedoelstelling van 2050 te bereiken: een label A of beter op het EPC of uitgedrukt in gemiddelde berekende energiescore: 100 kWh/m²/jaar of minder.

Daarnaast worden in Vlaanderen ongeveer 100.000 woningen en appartementen per jaar aangekocht, geërfd of geschonken. De bouwsector schat in dat 50 % van deze nieuwe eigenaars (in enige mate) renoveert in het eerste jaar na aankoop en 75 % binnen de drie jaar. 

De wissel van eigenaar vormt dus een sleutelmoment in de levensloop van een woning om het renovatietraject richting langetermijndoelstelling 2050 op te starten.  Het is dan ook precies voor deze doelgroep dat de Vlaamse Overheid vanaf 2021 2 nieuwe maatregelen invoert die hen moeten stimuleren om hun woning energiezuinig te renoveren of te BENOveren: de renteloze lening en de labelpremie.

Renteloze lening tot 60.000 euro

Nieuwe eigenaars zullen vanaf 1 januari 2021 een renovatiekrediet (bij de bank) of energielening+ (bij het lokale energiehuis) tot 60.000 euro kunnen afsluiten, met een maximale looptijd van 20 jaar.

De Vlaamse overheid neemt de rente voor zijn rekening waardoor het om een renteloze lening gaat.

Wie een woning met label F of E verwerft en deze binnen de 5 jaar energetisch verbetert tot een woning met label C, B of A, kan vanaf 2021 een renteloze lening aangaan van respectievelijk 30.000, 45 000, 60 000 euro. Bij appartementen gaat het om de renovatie van label F, E of D naar label B of A. Nieuwe eigenaars van appartementen kunnen vanaf volgend jaar tot 45.000 euro renteloos lenen als ze hun appartement van label F, E of D renoveren tot label B en tot 45.000 euro als ze renoveren tot label A. 

Aan deze renteloze lening is een resultaatsverplichting gekoppeld om de woning binnen de 5 jaar na de aankoop grondig te renoveren.
Hoe het renteloze renovatiekrediet of de renteloze energielening+ precies in zijn werk gaat (op welke renovatiemaatregelen hebben die precies betrekking en op welke niet, hoe moet het ‘resultaat’ waarvan sprake precies worden aangetoond, enz.) is op dit moment nog niet zo heel duidelijk, maar we vroegen vanuit MijnBENOvatie.be meer informatie aan en zullen alles uiteraard publiceren op www.mijnBENOvatie.be van zodra dit bekend is. 

Labelpremie tussen 2.500 en 5.000 euro

Daarnaast zullen nieuwe eigenaars in 2021 ook aanspraak kunnen maken op een zogenaamde ‘labelpremie’ wanneer binnen de 5 jaar de woning of het appartement grondig energetisch wordt gerenoveerd.

Wie een woning met label F of E verwerft en deze binnen de 5 jaar energetisch verbetert tot een woning met label C, B of A, kan vanaf 2021 rekenen op een labelpremie van respectievelijk 2.500, 3.750 of 5.000 euro, zo besliste de Vlaamse overheid in juli. Bij appartementen gaat het om de renovatie van label F, E of D naar label B of A. Deze renovaties geven vanaf volgend jaar recht op een premie van respectievelijk 2.500 en 3.750 euro. 

Woningen die niet van eigenaar veranderen

Voor bestaande  woningen en appartementen die niet van eigenaar veranderen, blijven in 2021 de verschillende BENOvatiepremies behouden zoals die nu zijn. Een overzicht van die verschillende premies en fiscale maatregelen kan steeds geraadpleegd worden op www.mijnBENOvatie.be.
Het is wel de bedoeling, stelde Vlaams minister van Energie Zuhal Demir in een persbericht van juli 2020, om in een volgende fase ook een gelijkaardig systeem te voorzien voor bestaande woningen en eigenaars: “Voor deze doelgroep is het de bedoeling dat we tegen 2022 een eengemaakte, geïntegreerde woningrenovatiepremie voorzien die het bestaande complexe systeem van de energiepremies, totaalrenovatiebonussen en de Vlaamse renovatiepremie bundelen”.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in