Aanbevolen partners

Logo Unilin - Isolatie, dakbedekking
Saint-Gobain Isover Benelux - Isolatie
Logo Sto NV
logo Xella
Isoleren

Akoestisch renoveren in 6 vragen

Wie een bestaande woning koopt of geluidshinder ondervindt in zijn eigen woning, heeft enkele mogelijkheden om het probleem in te dijken. We bekijken enkele concrete probleemgevallen en geven een aanzet tot een oplossing.

We wonen in een oud herenhuis met houten vloeren tussen de verdiepingen. De kinderen hebben sinds kort een speelkamer boven de woonkamer. Dit geeft soms problemen wanneer de kinderen zich echt uitleven. Kan ik deze bestaande houten vloer akoestisch isoleren om die hinder te verminderen?

Houten vloeren hebben een zekere charme, maar ze scoren spijtig genoeg heel zwak op vlak van lucht- én contactgeluid. Een niet-geïsoleerde houten vloer haalt een gemiddelde akoestische isolatiewaarde van slechts 22 dB. Geen wonder dus dat de spelende kinderen je parten spelen.
Om het probleem echt grondig te verhelpen, moet je zelfs op twee sporen werken; enerzijds dien je in de speelkamer een zwevende vloer te plaatsen, anderzijds dien je in de woonkamer een verlaagd plafond te plaatsen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de draagkracht van de houten balkenconstructie. Die is bepalend voor de opbouw van de zwevende vloer.

Wanneer de constructie voldoende draagkrachtig is, kan je zogenaamde zwaluwstaartplaten gebruiken. Hiervoor ga je als volgt te werk: op de plankenvloer plaats je een trillingdempend materiaal – bijvoorbeeld minerale wol of opencellig PU-schuim. Hierop worden de platen gelegd waarin vervolgens beton wordt gestort. Dit biedt de basis voor een nieuwe vloeropbouw. Wanneer de ondergrond dergelijke zware opbouw niet toelaat, kan je ervoor opteren om de zwaluwstraatprofielen te vervangen door OSB- of multiplexplaten. Dit garandeert een lichtere vloeropbouw. Let er in beide gevallen op dat de vloeropbouw niet in contact komt met de wanden. Je plaatst hiertoe best randisolatie.

Een nog minder zware oplossing is een tapijt, vinyl of linoleum op de bestaande houten vloer aanbrengen. Verwacht echter geen wonderen inzake geluidsreductie van deze laatste oplossing. Bij de plaatsing van het zwevende plafond in de woonkamer gebruik je best een metalen draagstructuur. Deze bevestig je aan de wanden, voor de ophanging aan de houten draagstructuur mag je enkel akoestische ophangbeugels gebruiken. Deze dragen de trillingen van de houten balken niet over op het plafond. Ze zijn iets duurder dan de klassieke ophangbeugels, maar zonder is je werk zinloos.

Bekleed de draagstructuur met twee lagen gipsplaten die kruislings over elkaar worden geplaatst. De ruimte tussen het zwevende plafond en de draagconstructie dient opgevuld te worden met een absorberend isolatiemateriaal.
Wanneer je deze oplossing correct toepast, kan je de akoestische isolatiewaarde van de vloer meer dan verdubbelen tot gemiddeld 57 dB.

De badkamerleidingen – inclusief die van het toilet - van de buurman lopen langs de muur van onze woonkamer. Dit zorgt voor heel wat storende en soms gênante geluiden. Ik heb dit al met de buurman besproken en hij wil hier samen iets aan doen. Hoe pakken we dit probleem het best aan?

Een eerste aspect dat je kunt controleren, zijn de gebruikte beugels voor de bevestiging van de buizen aan de wand. Er bestaan speciale akoestische beugels – met een rubber in de beugel en een aangepaste verankering in de muur – waardoor de trillingsoverdracht naar de muur wordt beperkt. Het vervangen van deze beugels vraagt een minimale investering. Alleen het praktische aspect kan moeilijker zijn omdat afvoerleidingen vaak in beperkte leidingschachten zitten weggewerkt.
Daarnaast kun je ook de leidingenschacht bekleden met een absorberend isolatiemateriaal.
Tot slot kun je nog controleren of de leidingen door wanden of vloerplaten worden doorgevoerd. Gebeurt dit door een trillingdempende doorvoer of raken de buizen de betonnen wand of vloer? In het laatste geval kun je pogen om alsnog isolatiemateriaal rond de buis aan te brengen om de trillingsoverdracht op het constructiedeel te beperken.

De keuken van de buren grenst aan mijn slaapkamer. De vorige buren hadden hetzelfde dagritme als ikzelf, maar de nieuwe buurman staat op een onmenselijk vroeg uur op en nu moet ik ieder keukenritueel - van het tafeldekken tot het koffiezetten - mee beleven. Kan ik iets doen om de geluidsoverdracht te verminderen of zelfs te verhelpen?

De klassieker om geluidsoverdracht via wanden te beperken is het toepassen van het massa-veer-massaprincipe op de gemeenschappelijke wand. Volgens deze wetmatigheid worden twee massa’s gescheiden door een veer. De eerste massa is daarbij de bestaande wand, de tweede massa een nieuw te plaatsen wand. De veer is een absorberend isolatiemateriaal - minerale wol of een soepel PU-schuim met een open structuur.
Concreet kun je dit principe toepassen door gebruik te maken van gipskarton dat aan één zijde voorzien is van isolatiemateriaal. Deze panelen worden tegen de bestaande wand gekleefd. Een andere optie is een draagstructuur te plaatsen waartegen de gipskartonnen panelen worden gemonteerd. Je opteert best voor een metalen draagstructuur omdat die veerkrachtiger is dan een houten, hierdoor worden de geluidstrillingen minder overgedragen.

De spouw tussen de twee wanden wordt best zo groot mogelijk genomen – bijvoorbeeld 10 cm – en deze wordt ook best maximaal opgevuld met isolatiemateriaal. Omslachtiger dan het plaatsen van een wand in gipskarton is een wand in gipsblokken, cellenbeton of zelfs kalkzandsteen. Hoe zwaarder het materiaal, des te beter de geluidsisolatie. Hier dient dan ook nagegaan te worden of de bestaande constructie dit extra gewicht probleemloos kan dragen.

Wanneer er bijvoorbeeld een wandkast of ander groot voorwerp tegen de muur staat – in een keuken zouden dit bijvoorbeeld keukenkasten kunnen zijn – dient dit weggenomen te worden, zodat ook hierachter de nieuwe wand geplaatst kan worden. Voorzie ook in de nodige verstevigingen in de gipskartonnen wand wanneer je er zware voorwerpen aan op dient te hangen.
Een bijkomend probleem zou kunnen zijn dat de vloerplaten niet van elkaar gescheiden zijn. Deze kunnen dus ook trillingen overdragen. In dat geval kunnen zich ook andere maatregelen opdringen.

Ik woon sinds kort langs een drukke gewestweg met veel vrachtverkeer. Tot overmaat van ramp wonen we op enkele meters van een kruispunt waar al deze vrachtwagens na het stopsignaal met een luid gebulder vertrekken. Dit werkt me enorm op de zenuwen. Kan ik met nieuw buitenschrijnwerk de lawaaihinder verminderen?

Nieuw buitenschrijnwerk is niet meteen nodig om de geluidsoverlast te verminderen. Controleer het schrijnwerk eerst eens grondig op luchtlekken. Bekijk daarbij de opengaande delen, de aansluiting van de glasbladen op het schrijnwerk en ook de aansluiting van de raamdelen met de muren. Wanneer zich hier ergens lekken manifesteren, verhelp deze dan. Een luchtlek aan de opengaande raamdelen kun je verhelpen met rubbers, een lek ter hoogte van de aansluiting van de glasbladen met de raamdelen met mastiek of siliconen. Problemen bij de aansluiting tussen raam en muur verhelp je met siliconen. Echt grote open voegen vul je eerst op met soepele isolatie en werk je af met mortel.

Wanneer het verhelpen van eventuele luchtlekken geen zoden aan de dijk brengt, kun je overwegen om ontdubbelde ramen te plaatsen. Dit zijn eigenlijk nieuwe ramen die je voor de bestaande plaatst. Dit kan ook al een goed resultaat hebben. Nadeel is echter dat je de ramen niet meer zo gemakkelijk kunt openen.

Wanneer je toch voor nieuw buitenschrijnwerk opteert, draag er dan zorg voor dat de profielen voldoende massa hebben. (grotere sectie bij houten schrijnwerk, het verzwaren van de pvc-profielen met stalen profielen). Vraag hierover advies aan jouw constructeur. In de profielen kun je opteren voor akoestische beglazing. Dit is glas samengesteld uit glasbladen met een verschillende dikte en/of gelaagd glas. Wanneer je ook ventilatievoorzieningen in het nieuwe schrijnwerk wenst te plaatsen, opteer dan voor akoestische oplossingen. Er bestaan speciale ventilatieroosters met geluidsabsorberende voorzieningen.

We hebben onze woonkamer verbouwd: we hebben gestreefd naar een minimalistische look. Probleem sedert de verbouwing is echter dat we nogal veel last hebben van echo in de ruimte. Welke oplossingen bestaan hiervoor?

Galm of echo wordt veroorzaakt door de weerkaatsing van het geluid in de ruimte. Dit fenomeen doet zich voor in grote, kale ruimtes waarin zich hoofdzakelijk harde materialen bevinden. De weerkaatsing kan vermeden worden door absorberende elementen in de ruimte te plaatsen. Dit kunnen verschillende materialen zijn zoals meubels, gordijnen, tapijt,… Kortom, kleed de ruimte wat meer in met dergelijke absorberende materialen en je probleem zal verholpen zijn.

We zijn onlangs verhuisd. Nu hebben we moeten vast stellen dat we in de aanvliegroute naar een militair oefenterrein van de luchtmacht wonen. Het geluid van de straaljagers kan bij momenten oorverdovend zijn. Wat kunnen we hieraan doen?

Het vliegtuiglawaai komt uit de lucht. De meest aangewezen plaats om in te grijpen tegen de geluidshinder is dan ook het dak. Aangezien we niet weten of het hier om een hellend of plat dak gaat, bekijken we de twee daktypes.

In het geval van een plat dak, laat je het dak best even nakijken door een specialist. Hij dient hierbij vooral te letten op luchtlekken, een luchtlek is immers ook een geluidslek. Wanneer er dergelijke lekken zijn, dient hieraan verholpen te worden.

Een ingrijpendere oplossing is de massa van het dak verzwaren. Hiervoor dient eerst nagegaan te worden of de bestaande structuren dit extra gewicht aankunnen. Bij een positief antwoord kun je bijvoorbeeld bijkomende ballast of een groendak laten plaatsen op het dak. Een groendak is onderhoudsarm en heeft bovendien ook een bufferend effect voor het regenwater.

In het geval van een hellend dak, kan er (bijkomend) worden geïsoleerd. Hier dient de massa-veer-massawet toegepast te worden zoals we die ook al beschreven in de vraag over de gemeenschappelijke wand. De eerste massa is hierbij de dakbedekking – pannen of leien en het onderdak – de tweede massa is de binnenafwerking – gipskarton of hout. De veer is een zo dik mogelijk pakket minerale isolatie.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in