Financiele aspecten

Afslanken renovatiepremie verrast bouwers

Om budgettaire redenen schroefde de Vlaamse Regering de renovatiepremie bruusk terug. Dat gebeurde te snel, oordeelt de ombudsdienst. Het was snel ingrijpen of opdoeken, zegt minister van Wonen Freya Van den Bossche.


Bouwers en aannemers zijn geschrokken door de snelle wijziging van de renovatiepremie. De Vlaamse regering heeft op 2 oktober beslist de voorwaarden om budgettaire redenen aan te passen. Op 29 oktober zijn die aanpassingen gepubliceerd in het Staatsblad en ze werden onmiddellijk van kracht.

De Vlaamse ombudsdienst krijgt nu klachten binnen van verbouwers die plots duizenden euro's mislopen. Strak geplande bouwbudgetten komen in het gedrang.

'Over zulke wijzigingen van premievoorwaarden verwachten de burgers terecht dat er ruim vooraf gecommuniceerd wordt', meent waarnemend ombudsman Nan Van Zutphen.

Het was snel ingrijpen of de premie opdoeken, liet de Vlaamse minister van Wonen, Freya Van den Bossche (SP.A) gisteren weten. De renovatiepremie is het slachtoffer van haar eigen succes geworden. Dat succes is twee jaar geleden bij de start onder minister Marino Keulen (Open VLD) kennelijk onderschat. Er werd toen gerekend met jaarlijks 7.000 aanvragen tegen een gemiddeld bedrag van 7.000 euro.

Hoewel in 2008 bleek dat het oorspronkelijke budget, met name 80 miljoen euro, ontoereikend was (er was een tekort van 25 miljoen euro), werd het basisbudget in 2009 niet verhoogd. In mei 2009 was er wel een extra injectie van 15 miljoen euro, maar die was zelfs onvoldoende om het tekort van 2008 op te vangen.

Intussen bleven het aantal dossiers en de gemiddelde kostprijs per dossier stelselmatig stijgen. 'Resultaat: in september 2009 was het geld voor de renovatiepremie op en lagen er nog voor 29,5 miljoen euro aan premies te wachten op betaling', aldus woordvoerder Vandenbroucke.

In 2008 waren er bijna 23.000 aanvragen. Die konden niet altijd binnen een redelijke termijn behandeld worden, zelfs de ontvangstmeldingen werden soms te laat verzonden, meldde de ombudsdienst. Op de websites van de Vlaamse overheid was de informatie ook niet gemakkelijk te vinden. Sommige aanvragers vingen bot omdat zij niet alle regels en uitzonderingen kenden.

Dit jaar heeft de Vlaamse ombudsdienst al een tiental klachten ontvangen van burgers aan wie de premie was toegekend, maar die door het geldtekort langer moeten wachten op de uitbetaling.

Het omgekeerde gebeurde ook. Wie geen antwoord kreeg binnen de gestelde termijn, had vanzelf recht op de premie. En door het tekort aan ambtenaren viel de premie op die manier veel gegadigden zomaar in de schoot.

Er werden ook te veel premies betaald voor luxe en afwerking. Dat was nooit de bedoeling.

Door het massale succes woog de premie op de begroting. De overheid betaalde maandelijks bijna 20 miljoen aan premies uit, terwijl er per jaar amper 80 miljoen was uitgetrokken. Daardoor dreigde er in 2009 en 2010 een tekort van 127 miljoen euro.

Jaarlijks verdubbelde het aantal aanvragen. Deze situatie was onhoudbaar gezien de budgettaire krapte.

De huidige Vlaamse minister van Wonen, Freya Van den Bossche (SP.A), moest ingrijpen. Er werd voor dit en volgend jaar nog 60 miljoen euro extra uitgetrokken, maar ook dat zou de premie in zijn huidige vorm niet betaalbaar houden. Van den Bossche heeft de premie daarom selectiever gemaakt. Alleen essentiële ingrepen komen nog in aanmerking. De bouwbedrijven zien klanten afhaken. De Bouwunie zegt dat een langere overgangsperiode beter was geweest. Maar volgens Van den Bossche zou een overgangsperiode van amper drie maanden financieel al te zwaar hebben gewogen.

De minister nuanceert dat de informatieverstrekking ontoereikend was. Sinds de aankondiging op 2 oktober is het aantal aanvragen spectaculair gestegen. Dat bewijst voor haar dat veel mensen op de hoogte waren van de wijzigingen en nog op de valreep een dossier hebben ingediend.

Bron: De Standaard

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in