Financiele aspecten

Aantal aanvragen dakisolatiepremie verviervoudigd

Naar jaarlijkse traditie roept de Vlaamse overheid oktober uit tot Maand van de Energiebesparing. Dit jaar staat die in het teken van dakisolatie. Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche trekt voor 2010 alvast nog eens 50 miljoen euro uit voor de dakisolatiepremies.


Vlaamse dakisolatiepremie

Het Energierenovatieprogramma van de Vlaamse regering streeft ernaar om alle woningen in Vlaanderen energiezuinig te maken. Daartoe moeten alle woningen tegen 2020 minstens uitgerust zijn met dakisolatie, dubbele beglazing en een verwarmingsketel met een hoog rendement.
Wie zijn dak zelf isoleert, kan rekenen op een premie van de elektriciteitsnetbeheerders van 2 euro per m² of van 4 euro per m² wanneer er een vakman aan te pas komt. Sinds 1 januari 2009 doet de Vlaamse regering daar nog een premie van maximaal 500 euro bovenop.
Uit cijfers van het Vlaams Energieagentschap (VEA) blijkt dat de dakisolatiepremie bijzonder goed aanslaat. In twee jaar tijd is het aantal aanvragen verviervoudigd. In 2009 zullen ongeveer 40 000 Vlamingen een dakisolatiepremie aangevraagd hebben, waarvan er vandaag 21 763 volledig behandeld zijn. In 2007 waren er 8 861 aanvragen, in 2008 al 19 523. 

 

  Aantal goedgekeurde dakisolatiepremies - januari-sept 2009 Aantal premies per 1000 huishoudens
Antwerpen  4 345  5,96
Limburg  4 819  14,74
Oost-Vlaanderen  4 666  7,82
Vlaams-Brabant  2 677  6,14
West-Vlaanderen  5 256  10,76
Totaal Vlaams gewest  21 763  8,45

 

Regionale verschillen


De koplopers op het vlak van dakisolatie zijn dit jaar de provincies Limburg en West-Vlaanderen. In relatie tot het aantal huishoudens in de provincie, doet Limburg het duidelijk het best (1 gezin op 68 genoot van de premie ten opzichte van 1 op 93 in West-Vlaanderen).
Deze regionale verschillen hebben deels te maken met de inspanningen van lokale initiatieven om dakisolatie te promoten. Vooral in Limburg zijn er heel veel druk bijgewoonde lokale informatiesessies georganiseerd om de bevolking te sensibiliseren. In 6 maanden tijd schreven al 1 500 Limburgse gezinnen zich in voor een groepsaankoop van isolatiemateriaal. De provincie is net gestart met een nieuwe dakisolatiecampagne ‘Limburg isoleert’.Ook in West-Vlaanderen waren middenveldorganisaties bijzonder actief om gezinnen te motiveren om het dak te isoleren. Kortom, lokale initiatieven zijn van groot belang om de gezinnen te stimuleren om in de isolatie van hun huis te investeren.


50 miljoen euro

Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche is opgetogen met het succes van de dakisolatiepremie, maar wijst erop dat er nog een pak isolatiewerk op de plank ligt: “Ongeveer 800 000 Vlaamse woningen hebben nog geen dakisolatie. Dat betekent dat we jaarlijks 60 000 daken moeten isoleren om het volledige Vlaamse woningbestand aan te pakken tegen 2020.” In haar begroting voor 2010 heeft de minister 50 miljoen euro voorzien voor de dakisolatiepremie van de Vlaamse overheid.


Fiscale aftrek

Sinds 2003 kan je energiebesparende investeringen gedeeltelijk terugvorderen via je belastingaangifte. Onder meer de plaatsing van dakisolatie, hoogrendementsbeglazing, de vervanging van een oude cv-ketel en de plaatsing van zonnepanelen komen hiervoor in aanmerking. De afgelopen jaren is de maximale jaarlijkse belastingvermindering sterk gestegen (van 500 euro in 2003, 1 280 euro in 2007 tot 3 600 euro in 2009). Dat vertaalt zich in een spectaculaire stijging van het aantal aanvragen en de terugbetaalde bedragen. Voor het inkomstenjaar 2003 werden in totaal voor 38,71 miljoen euro belastingvoordelen gegeven. In 2007 is dit gestegen tot 345,31 miljoen euro. Zo’n 67,9% hiervan of 235 miljoen euro is bestemd voor Vlaamse belastingbetalers. 

 

  uitgaven 2003 uitgaven 2004 uitgaven 2005 uitgaven 2006 uitgaven 2007
Aantal goedgekeurde aanvragen belastingvermindering voor energiebesparende investeringen 94 971 118 577  173 483 333 736 470 267
Gemiddeld bedrag per aanvraag (euro) 408 418 561 532 734
Totaal budget belastingvermindering voor energiebesparende investeringen (miljoen euro) 38,71 49,52 97,32 177,57 345,31

 

Premie voor niet-belastingbetalers

Gezinnen die geen of weinig belastingen betalen (gepensioneerden, uitkeringsgerechtigden, laagste inkomens…) kunnen genieten van de Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers. Deze premie werd gelanceerd in 2008 en sloeg meteen aan. Tijdens het eerste aanvraagjaar (juni 2008-juni 2009) werden 5 416 aanvragen geregistreerd, of bijna driemaal zoveel als verwacht. Het betreft aanvragen voor investeringen in dakisolatie (ongeveer 10%), hoogrendementsbeglazing ter vervanging van enkel glas (ongeveer 45%) en de plaatsing van een condensatieketel (ongeveer 45%). 


 

  Aantal aangevraagde premies -juni 2008 -juni 2009 Aantal premies per 1000 huishoudens
Antwerpen 1 534 2,10
Limburg 1 141 3,49
Oost-Vlaanderen 903 1,51
Vlaams-Brabant 527 1,21
West-Vlaanderen 1 311 2,68
Vlaams gewest 5 416 2,20


Wat de leeftijd van de aanvragers voor de premie niet-belastingbetalers betreft, blijkt ruim 76% ouder dan 50 jaar te zijn. Ruim 10% van de aanvragers is ouder dan 80. Er kan dan ook worden geconcludeerd dat een van de beoogde doelgroepen, met name de nog moeilijk te motiveren oudere woningeigenaars, de weg naar deze premieregeling heeft gevonden.


“Krijg Mo op uw dak”

Het Vlaams Energieagentschap heeft Mo en Kris uit de Eén-serie ‘Thuis’ geëngageerd voor de wedstrijd ‘Krijg Mo op uw dak’. De wedstrijd is een samenwerking tussen het Vlaams Energieagentschap, Radio 2, Eén en Het Nieuwsblad. In totaal zijn tien dakisolaties te winnen. Met deze campagne wordt onderstreept dat het belangrijk is om dakisolatie op een goede manier aan te brengen. Daarvoor kan je een beroep doen op een vakman.
“Met de winter voor de deur is de maand oktober het ideale moment om iedereen op te roepen om te investeren in energiebesparende maatregelen”, zegt minister Van den Bossche. “Energie besparen is absoluut noodzakelijk om onze leefomgeving te beschermen tegen klimaatverandering. Eenvoudige ingrepen zoals het isoleren van je dak helpen bovendien om de energiefactuur te drukken.”

 

Info: Energiesparen of of bel gratis 1700

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in