Financiele aspecten

Aanpassingspremie voor ouderen en personen met een handicap

Een premie voor de aanpassing van de gezinswoning waarbij minstens 1 gezinslid:

  • 65 jaar of ouder is
  • erkend is als een persoon met een handicap door de FOD Sociale Zekerheid of het VAPH

Voorwaarden ?

  • De woning moet gelegen zijn in Vlaams-Brabant.
  • Het gezinsinkomen mag niet meer bedragen dan 53 430 euro, vermeerderd met 3 220 euro per persoon ten laste. Voor alleenstaanden ligt het plafond op 37 700 euro
  • Het mag niet gaan om een ongezonde, onverbeterbare woning (krotwoning).
  • De werken moeten als doel hebben om de woning functioneel aan te passen aan de fysieke gesteldheid van de oudere of de persoon met een handicap. Daartoe behoren onder meer het aanbrengen van een lift, het verbreden van gangen of van deuropeningen, de aanleg van hellende vlakken, aanpassingen om leefruimten op het gelijkvloers onder te brengen, plaatsing van steunhulpmiddelen, enz.
  • De werken moeten gebeuren door een aannemer.

Info ?

Provincie Vlaams-Brabant, Huisvesting en grondbeleid, Provincieplein 1, 3010 Leuven; tel. 016/26.73.10 of via mail.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in