Financiele aspecten

Aanpassingspremie voor ouderen

Deze premie is bestemd voor het toegankelijk maken van een woning voor een bewoner van 65 jaar of ouder. De premie is opgedeeld in 2 onderdelen:

  • Aanpassingspremie voor technische installaties en hulpmiddelen (installeren aangepaste badkamer, toilet, traplift, vaste elektromechanische hulpmiddelen, automatiseren)
  • Aanpassingspremie voor het toegankelijk maken van de woning (hellende vlakken, verbreden toegang, verhogen of verlagen van vloeren, plaatsen van een veilige trap)

Premiebedrag ?

  • Het premiebedrag bedraagt maximaal 50% van de som van de goedgekeurde facturen (incl. BTW)
  • De premie bedraagt maximaal 1.250 euro per onderdeel

Voorwaarden ?

  • Het inkomen van deze bejaarde en dat van een eventuele partner mag drie jaar voor de aanvraag niet hoger zijn dan 29.600 euro. Dit bedrag mag verhoogd worden met 1.450 euro per persoon ten laste.
  • Je moet minimaal 1 200 euro (incl. BTW) investeren in de woning en de facturen mogen bij de aanvraag niet ouder zijn dan één jaar.
  • Het moet gaan om noodzakelijke aanpassingen aan de technische of sanitaire installatie of aan de constructie van de woning aan de lichamelijke gesteldheid van de bejaarde. Concreet betekent dit: werken die de hele woning toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers, of verbouwingswerken en werken aan de sanitaire installaties om een bejaarde zelfstandig te laten wonen.

Meer info ?

Vlaamse aanpassingspremie

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in