Aandachtspunten luchtdicht bouwen

Om tot een goede luchtdichtheid te komen, is het belangrijk dat we tijdens de bouw van de woning kieren en luchtlekken maximaal proberen te beperken.

Om een goede luchtdichting te krijgen, moeten we ervoor zorgen dat alle bouwelementen in onze woning correct op elkaar aansluiten. Beton, glas, hout, pleisterwerk, luchtscherm,… zijn allemaal luchtdichte materialen. Het is van het uiterste belang om ook de overgang van het ene materiaal naar het andere goed luchtdicht te maken. Dat is niet altijd even eenvoudig. We bekijken de aandachtspuntengebouwdeel per gebouwdeel.

Het dak

 • Een slecht aangebracht luchtscherm tegen houten constructies kan het verbruik met 10 à 15% doen stijgen. Zo kan het dak het belangrijkste luchtlek van de woning zijn
 • Kleef daarom alle naden af met luchtdichte tape of silicone
 • Kleef ook overgangen met muren, gordingen, dakvensters zorgvuldig af of maak de voeg luchtdicht met een silicone
 • Plaats tijdens de timmerwerken voor het dak wachtfolies achter gordingen en balken om later – na de isolatiewerken een doorlopend luchtscherm te kunnen creëren.
 • Ook wanneer je spijkerflensdekens kiest voor de isolatie van het hellend dak, moeten de naden tussen twee dekens en de aansluitingen met andere bouwdelen worden afgekleefd met tape.

Vloerplaten

 • Smeer na de plaatsing van de welfsels de gaten en spleten zorgvuldig dicht. Dit zijn vaak grote luchtlekken
 • De overgangen tussen wanden en vloer dien je ook luchtdicht af te kleven
 • Voorzie een wachtfolie achter niet-opgelegde draagbalken en bij draagbalken die op metselwerk gelegd worden

Wanden

 • De pleisterlaag maakt gemetselde wanden luchtdicht
 • Kies je voor een houtskelet, dan moet je de naden tussen de verschillende houten platen – voor de versteviging van de binnenwand – afkleven
 • Plaats ramen in een houten kader dat op zijn beurt in de dagopening wordt geplaatst. Deze werkwijze vergemakkelijkt de luchtdichte aansluiting
 • Staat de ramenplaatser hier niet voor open, laat dan een profiel of tape plaatsen met het oog op de luchtdichte aansluiting met de binnenmuren
 • Kies je voor een tape laat die dan ver genoeg over de binnenwand komen, zodat de stukadoor deze in het pleisterwerk kan inwerken
 • Let op, opvullen van de kieren tussen ramen en binnenmuren met PUR-schuim garandeert geen luchtdichtheid
 • Rolluikkasten of screenkasten in opbouw of inbouw zijn moeilijk luchtdicht te krijgen. In principe moet rond het rolluik – bij de opbouw- en inbouwmodellen – eerst een bekasting in isolerend materiaal worden geplaatst, die vervolgens nog eens wordt afgewerkt met een folie. Deze folie moet goed aansluiten op het buitenschrijnwerk en de omliggende wanden. Maar dat is een uiterst complexe klus
 • Een alternatief zijn geprefabriceerde kasten met een elektrische sturing of het gebruik van voorzetsystemen.
 • Voor buitendeuren bestaat de mogelijkheid deze onderaan te voorzien van een valdorpel (guillotine). Nog beter is een dubbele rubberdichting die tegen een onderdorpel sluit.

Technieken

 • Verluchtingsroosters zijn oncontroleerbare luchtlekken, net zoals ventilatoren in de badkamer en toilet, de dampkap, het rookkanaal van een open haard
 • Plaats de zekeringskast bij voorkeur binnen het beschermde volume om luchtlekken via de elektriciteitsleidingen te vermijden
 • Plaats zo min mogelijk stopcontacten, schakelaars en leidingdoorvoeren in de buitenmuur. Dit om perforatie van het luchtscherm te vermijden
 • Plaats leidingen zoveel mogelijk over het luchtscherm of andere luchtdichte laag
 • Plaats je toch een stopcontacten of schakelaars in een buitenmuur of plaats je de zekeringskast buiten het beschermd volume, gebruik dan contactdozen met een verbeterde luchtdichtheidKun je niet anders dan de luchtdichte laag doorboren met een leiding, voer deze leiding dan door een manchet die nauw om de leiding sluit en die vervolgens op de luchtdichte laag gekleefd kan worden
 • Er bestaan ook pasta’s om doorboringen van het luchtscherm te behandelen. Na uitdroging is deze pasta perfect luchtdicht.

Verbouwing

 • Bij het verbouwen van een bestaande woning is het vaak om praktische en/of financiële redenen niet mogelijk om luchtdicht te werken.
 • Dan nog blijft het belangrijk om een goed ventilatiesysteem te installeren, zodat je op een gecontroleerde manier kunt verluchten

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in