A

Aanbouw

Bouwwerk tegen een bestaand gebouw. Kan over meerdere verdieping lopen. Als de aanbouw een groot oppervlak inneemt van één verdieping spreken we over een bijbouw. Het verschil tussen beiden is niet altijd even duidelijk.

Aanaarden

Fundering aanvullen met aarde en/of zand.

Aangekapt deel

Is een bouwdeel dat met een kap is vastgemaakt aan het dakvlak.

Aanhoeker

Dakpan, die schuin afgehakt is of geslepen ter plaatse van een hoek- of kilkeper.

Aanleggen

Het leggen van de eerste laag stenen voor gemetselde funderingen van opgaande muren.

Aannemer

Bedrijf dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van een bouwproject. Werkt tegen een vooraf afgesproken prijs. Voor bepaalde opdrachten zal de aannemer werken met een onderaannemer, die gespecialiseerd is een bepaalde tak.

Aanzet

De eerste steen die het begin is van een gewelf en behoort tot de kromming of boog van de gewelfkap.

Aardwarmtewisselaar

Een aardwarmtewisselaar is een systeem dat de temperatuur van de ondergrond overbrengt op de binnenlucht. Op een diepte vanaf 2 à 2,5 meter heerst een constante temperatuur van 12 à 13 °Celsius.

 Doorgaans gebeurt de warmteoverdracht via een horizontaal buizennetwerk of een verticaal geplaatste buis. Ofwel wordt de lucht hierdoor heel traag aangezogen zodat de grondtemperatuur op de lucht wordt overgedragen. In de winter heeft dit een opwarmend effect, in de zomer een afkoelend. Vaak wordt een dergelijk type van aardwarmtewisselaar gecombineerd met mechanische luchttoevoer (systeem D of systeem B)

 Een andere mogelijkheid is dat in het buizennet een koelvloeistof loopt die de temperatuur opneemt en vervolgens in de woning via een warmtewisselaar of ventilatiesysteem aan de binnenlucht overdraagt.

Actieve gevel

Gevel die reageert op veranderlijke weersomstandigheden van het buitenklimaat. In deze gevel zit een deel van de klimaatinstallatie. Ze wordt intelligent genoemd als hierin de natuurlijke ventilatie en duurzame energiebronnen zijn verwerkt. Een klimaatgevel past zich dan weer aan het binnenklimaat aan.

Actieve zonne-energie

Het gebruik van zonnestraling door technische installaties voor de verwarming, de productie van warm water of elektriciteit. (zie ook passieve zonne-energie)

Afhangen

Dit is het goed haaks afwerken van een deur of raam en dan deze in de scharnieren hangen.

Afschot

Dit is lichte opzettelijke helling van een goot, plat dak, stoep, terras, … die er voor zorgt dat er geen water in blijft staan.

Ampère (Amp)

Eenheid van elektrische stroomsterkte. 1 Ampère is de stroom die ontstaat over een weerstand van 1 Ohm bij een spanning van 1 Volt.

Apertuuroppervlakte

Met apertuuroppervlakte bedoelt men de netto oppervlakte waarmee energie wordt geoogst. Bij een vlak zonnepaneel zal dat ongeveer het deel binnen de kader zijn, bij vacuümbuizen de doorsnede van de buis.

Atmosferische ketel

Een verwarmingsketel die zijn verbrandingslucht uit de woning zelf haalt. (zie ook gesloten ketel)


Overzicht bouwlexicon

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in