‘Bouw is meer dan ooit motor van industrie'

De Vlaamse overheid kan met een reeks gerichte maatregelen de bouw-, vastgoed-, energie- en milieucluster met 400 miljoen euro per jaar doen groeien, de economie van de regio met 0,2 procent extra doen toenemen, en alleen al in de bouw zelf 3.500 jobs extra per jaar creëren. Dat blijkt uit berekeningen van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB) die De Tijd kon inkijken.


De bouwsector is ongerust en voelt zich miskend. Ongerust omdat door het verslechterend economisch klimaat en het terugschroeven van een resem stimuleringsmaatregelen de orderboeken van de bouwbedrijven slinken. Miskend omdat de politici blijkbaar niet zien welke belangrijke rol we kunnen spelen om de Vlaamse economie weer op het goede spoor te zetten’, stelt Marc Dillen, de directeur-generaal van de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB).


Verruiming

De traditionele bouw vertegenwoordigt zo’n 5 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Daarrond is een bouw-, vastgoed- , milieu- en energiecluster gegroeid die inmiddels al 25 procent van het bbp in Vlaanderen vertegenwoordigt. In 2004 was dat nog maar 23 procent. De groei van het aandeel van de cluster in de economie heeft in belangrijke mate te maken met de toenemende rol van adviesbureaus, architecten en ingenieurs.

Het werkterrein van veel bouwbedrijven is sterk verruimd. Baggerbedrijven als Jan De Nul worden ook bodemsanerings- bedrijven. Installatiebedrijven als Fabricom gaan zich specialiseren in systemen voor hernieuwbare energie en energiebesparing.  Van klassieke afwerking gaan bedrijven in het kader van DBFM-projecten ook steeds meer langetermijnonderhoud doen. Bouwbedrijven gaan ook steeds meer financiële risico’s nemen. Op studiedagen over publieke-private samenwerking (pps)  zitten vaak meer gespecialiseerde consultants en financiële bedrijven, dan klassieke bouwbedrijven.


Crisis

Die cluster rond de bouw is versterkt uit de vorige crisis gekomen. Tijdens de periode 2007-2010 steeg de tewerkstelling in België in de bouw met 5 procent tot 215.149  banen (+9.000). In de ruimere cluster was er zelfs een toename met 29.000.  De tewerkstelling in de klassieke industrie is daarentegen met 10 procent gedaald tot 502.462 jobs (-49.000). De cijfers voor Vlaanderen zijn nog frappanter. Het aandeel van de industrie in de totale tewerkstelling is in die periode gedaald van 16,8 procent naar 14,7 procent. Het aandeel van de volledige cluster rond de bouw is opgelopen tot 11,4 procent.

De industriële bedrijven zijn meer dan ooit met de bouw verbonden. Als de internationale markt van de zonnepanelen het laat afweten, zullen ze het bij de zaagdraadproducent Bekaert geweten hebben. Terwijl vier jaar geleden nog een vierde van de industrie met de bouw te maken had, is dat opgelopen tot een derde. In die periode werd de bouw wel gestimuleerd. Het verlaagde btw-tarief voor de eerste schijf van 50.000 euro investering in nieuwbouw en energiebesparende maatregelen gaven de sector en de hele economie een boost.


Afschaffing steunmaatregelen

Door de nieuwe crisis heeft de federale overheid heel wat steunmaatregelen afgeschaft. ‘België zit in recessie.  Door de zesde staatshervorming kan de Vlaamse regering meer dan ooit zelf een beleid voeren met een impact op de bouw- energie- en milieucluster en de regio op die manier uit de recessie halen. Los van wat er gebeurt op buitenlandse markten’, benadrukt Marc Dillen.

Volgens de VCB volstaat het dat de Vlaamse overheid in reële termen 2 procent extra investeringen doet. Haalbare en financierbare pps-projecten moeten wel sneller tot concrete bouwopdrachten leiden.


Bron: De Tijd

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in