Financiele aspecten

77% Belgen ongerust over woonbonus: 65% pleit voor behoud

De (ver)bouwende Belg maakt zich zorgen over de stijgende belastingdruk, de energieprijzen en vooral de mogelijke afschaffing van de woonbonus en andere overheidspremies. De crisis heeft minder impact op de timing van de (ver)bouw of aankoop van projecten. Dat blijkt uit het derde trendrapport van Woningen Blavier over de Belgische woningmarkt.
Niet zozeer de crisis maar wel de onduidelijk over de plannen van de overheid doen de Belg aarzelen om te investeren in zijn woning. Zo zijn de Belgen ongerust over de woonbonus (77%), de verhoogde belastingdruk (87%), de stijgende energieprijzen (85%) en het mogelijk wegvallen van overheidspremies en fiscale voordelen (79%). Uit de studie blijkt overigens een laag vertrouwen in de overheid: 2 op 3 meent dat na de overheveling van de bevoegdheden nog premies zullen afgebouwd worden of wegvallen.

BTW-verlaging

Voor 1 op 4 zijn de woonbonus en een BTW-verlaging de meest populaire maatregelen. Vooral in Vlaanderen is de woonbonus erg populair: 33% Vlamingen vergeleken met 19% Walen vindt dit de meest belangrijke steunmaatregel van de overheid.
Grafiek: welke maatregelen vind je het meest noodzakelijk?
 
Hoewel 65% van de respondenten wil dat de woonbonus in haar huidige vorm blijft bestaan, ziet 1 op 2 ook heil in het vervangen van de woonbonus door een BTW-verlaging, door fiscale voordelen voor investeringen op gebied van energie efficiëntie of door een verlaging van het kadastraal inkomen.
Ondanks de onrust over de mogelijke afschaffing van de woonbonus zegt 1 op 2 respondenten dat dit geen impact heeft op de timing van hun project. Verder zegt 1 op 4 hun project zo spoedig mogelijk te realiseren om nog van de woonbonus te genieten. Maar evenveel respondenten zegt hun project uit te stellen tot wanneer er meer duidelijkheid is over de woonbonus.“De grote onrust rond de woonbonus en fiscale maatregelen gecombineerd met het lage vertrouwen in de overheid is bedreigend voor de bouwsector. We pleiten voor meer duidelijkheid over fiscale voordelen en premies na overheveling van de bevoegdheden. Een versterkt vertrouwen zal een gunstig effect hebben op de beslissing om een woonst te kopen of te (ver)bouwen. Maar daarnaast pleiten we ook voor sterkere steunmaatregelen en een soepeler regelgeving,” reageert Louis Amory, gedelegeerd bestuurder van Woningen Blavier op de resultaten.

Energieprestaties weinig gekend

Er is nog veel onwetendheid over regelgeving en doelstellingen op gebied van energieprestaties. Zo weet 1 op 4 niet wat het E-peil van een woning betekent en zegt 45% niet op de hoogte te zijn van de overheidsdoelstellingen op gebied van energie efficiëntie van woningen. Van de mensen die wel op de hoogte zijn, vindt de meerderheid de doelstellingen niet realistisch of de timing te snel.Ondanks de beperkte kennis is toch 1 op 3 zich bewust van het terugverdieneffect van investeringen in energie-efficiënte oplossingen. 1 op 4 erkent de positieve impact op het wooncomfort.
In de top 3 van investeringen in energiezuinigheid staat dakisolatie op nummer een (24%), gevolgd door raamisolatie (19%) en op de derde plaats staat muurisolatie (17%).

Renovatie versus nieuwbouw

De studie toont een opvallende verschuiving van bouwen of instap klaar kopen naar renovatie. Bijna 1 op 2 wil zijn eigen woning renoveren en 19% wil een bestaande woonst kopen en verbouwen. Hoewel renovatie duidelijk in de lift zit, vindt bijna 1 op 2 respondenten renovatie op langere termijn duurder dan nieuwbouw. 1 op 4 denkt dat er meer steunmaatregelen zijn voor renovatie dan voor nieuwbouw. En toch pleit de meerderheid voor nog meer fiscale voordelen en premies voor verbouwingen, hoewel deze cijfers sterk beïnvloed worden door het type project dat de respondent op het oog heeft.  
Tenslotte zijn de Belgen verdeeld over het verschillende BTW-tarief voor nieuwbouw en voor renovatie.
Bron: Blavier

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in