Financiele aspecten

7 vragen over de Vlaamse renovatiepremie beantwoord

De Vlaamse renovatiepremie is zoals verwacht een schot in de roos. Tijdens de eerste drie weken van de premie werden al 1 500 aanvragen ingediend. Toch blijven nog heel wat vragen onbeantwoord. Habitos doet hier een poging.


1. Vanaf welke leeftijd komt een woning in aanmerking voor de renovatiepremie?
de eigenaar die één woning in eigendom heeft en die een oude woning van minstens 25 jaar oud wenst te renoveren;

2. Kunnen huurders de renovatiepremie aanvragen?
ook de eigenaars –verhuurders die hun woning voor minstens 9 jaar verhuren aan een sociaal verhuurkantoor kunnen een renovatiepremie aanvragen.

3. Hoe oud mogen de ingediende facturen zijn?
Facturen vanaf 1 januari 2006 komen in aanmerking. Ze mogen in de toekomst (vanaf 2009) evenwel nooit ouder zijn dan 3 jaar.

4. Moet er voor de uitvoering van de werkzaamheden altijd een beroep gedaan worden op een geregistreerde aannemer?
Neen, je mag ook zelf de werken uitvoeren en de facturen van de aangekochte (bouw)materialen voorleggen. Wel zal men dan ook nog een verklaring dienen af te leggen dat men deze werken zelf heeft uitgevoerd om zwartwerk tegen te gaan.

5. Kan ik het ereloon dat ik betaald heb aan de architect ook in rekening brengen?
Ja, dat mag, op voorwaarde dat dit ereloon in verband staat met werkzaamheden waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is.

6. Hoe verloopt de aanvraagprocedure?
De aanvraag kan pas worden ingediend na het uitvoeren van de werkzaamheden waarvoor u een renovatiepremie kan krijgen
Deze aanvraag moet ingediend worden bij het Agentschap Wonen-Vlaanderen in de provincie waar de (gerenoveerde) premiewoning zich bevindt.
Na onderzoek van de aanvraag en de ingediende facturen zal de renovatiepremie berekend worden. De premie bedraagt 30% van de investeringskost, met een maximum van 10.000euro.

7. Kan de renovatiepremie gecombineerd worden met andere premies?
Je kan slechts één renovatiepremie aanvragen voor dezelfde woning binnen een tijdsspanne van 10 jaar. Als voor dezelfde woning al een verbeterings- en aanpassingspremie is verleend, dan geldt er een wachttijd van 3 jaar.
Ook is er geen cumulatie mogelijk met de vroegere bouw- of renovatiepremie tot 10 jaar na de uitbetaling ervan.
De verbeterings- en aanpassingspremies zijn premies die bedoeld zijn voor mensen met een bescheiden inkomen die ofwel de eigen woning willen verbeteren omdat de woning al iets ouder is ofwel omdat de woning moet aangepast worden omdat de bewoners zelf al wat ouder zijn. Deze premies worden onder andere verleend voor werken die worden uitgevoerd aan het dak, gevels of ramen of voor werken aan het sanitair.

Lees meer over de renovatiepremie

Bekijk de laatste wijzigingen aan de renovatiepremie (oktober 2009):
- De Vlaamse renovatiepremie wordt selectiever en doelmatiger
- De Vlaamse renovatiepremie (website van de overheid)
 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in