Financiele aspecten

6% btw voor nieuwbouw vroegtijdig beëindigd?

Nog tot 31 december is er een tijdelijke btw-verlaging op een schijf van 50.000 euro bij nieuwbouw. Europa wil echter dat de wetgeving wordt aangepast. Wat betekent dat voor u?


Het btw-tarief voor nieuwbouw of de aankoop van een nieuwe woning is tijdelijk verlaagd van 21 naar 6 procent op een schijf van 50.000 euro. De maatregel loopt nog tot eind dit jaar, op voorwaarde dat u vóór 1 april een bouwvergunning heeft ingediend. Dat levert u een besparing van 7.500 euro op.


Niet onverwacht

Maar dat voordeel staat ter discussie. De Europese Commissie eist dat België de wetgeving aanpast. Toch kwam het schrijven van de Commissie niet onverwacht voor Danny Stas van advocatenkantoor Tiberghien. “Al bij de eerste aanmelding van de regeling in 2008 heeft de Commissie aangegeven dat ze een probleem had met de regeling”, zegt Danny Stas. De Commissie oordeelt nu dat de regeling niet valt onder een ‘levering, bouw, renovatie of verbouwing in het kader van sociaal beleid verstrekte huisvesting’, waarop het verlaagde tarief van 6 procent mag worden toegepast. Daarnaast heeft Europa een probleem met het feit dat er op eenzelfde handeling 2 verschillende tarieven van toepassing zijn: 6 procent op een schijf van 50.000 euro en 21 procent op de rest. België krijgt nu 2 maanden om de wetgeving aan te passen. Zo niet, riskeert ons land een formele ingebrekestelling en een verwijzing naar het Hof van Justitie.


Geen terugbetaling

Maar wat als u al recht heeft op het lagere btw-tarief? U hoeft niet te vrezen dat u het voordeel zal moeten terugbetalen. "Een belastingplichtige heeft het recht om zich te beroepen om ‘het beste’. Hij kan dus kiezen tussen de richtlijn en de Belgische wetgeving. In dit geval zal de belastingplichtige zich kunnen beroepen op de duidelijke Belgische wetgeving en kiezen voor het tarief van 6 procent. Een lidstaat kan immers niet zijn eigen fout (een verkeerde toepassing van de btw-richtlijnen) inroepen tegen zijn belastingplichtige", zegt Danny Stas.

In theorie zou België de regeling kunnen stopzetten, maar Danny Stas gelooft niet dat het zover komt. Het zou bijzonder vreemd zijn dat België terugkomt op de regeling, omdat ons land al in 2008 wist dat Europa er een probleem mee had. "Indien België de maatregel zou intrekken, riskeert het dat de belastingplichtigen massaal naar de rechtbank trekken en dat de staat veroordeeld wordt om de schade (het missen van het verlaagde tarief) te vergoeden. België riskeert zelfs dat het verlaagde btw-tarief niet beperkt blijft tot een schijf van 50.000 euro, maar toegepast wordt op de hele woning."


Ook voor geweigerde bouwaanvragen

De tijdelijke regeling is er sowieso alleen voor wie vóór 1 april een bouwaanvraag heeft ingediend. Lange tijd was er onduidelijkheid over het lot van tijdig ingediende vergunningsaanvragen die door de bevoegde overheid achteraf onvolledig en/of onontvankelijk werden bevonden. In dat geval moeten er samen met de architect aanpassingen worden gedaan en moet een aangepaste aanvraag voor stedenbouwkundige vergunning ingediend worden. Uit het antwoord op een parlementaire vraag aan de minister van Financiën bleek dat u in dat geval de btw-verlaging misliep. Maar de vraagstelling was heel algemeen. Intussen heeft de administratie bevestigd dat er wel een btw-verlaging is voor bouwaanvragen die volgens de regels van de kunst waren samengesteld.


Bron: www.netto.be
 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in