12.500 euro korting voor wie in Limburg eerste huis bouwt

Wie voor het eerst een huis bouwt of koopt, moet kunnen genieten van een belastingvermindering van 12.500 euro. Dat is dé blikvanger bij uitstek uit een reeks van vijf voorstellen van sp.a-Limburg om de voor onze provincie belangrijke bouwsector te versterken.
“Maar onze voorstellen zijn ook en vooral goed voor jonge mensen”, zegt Peter Vanvelthoven.
Het is deze week de ‘Week van de Bouw’. De bouwsector is economisch gesproken van groot belang voor Limburg. In onze provincie werken in verhouding meer mensen in de bouw dan in de rest van Vlaanderen.
De RSZ-cijfers van 2007 zijn het bewijs. Van de 262.159 Limburgse werknemers werken er 18.596 of 7,1 procent in de bouw. Voor de rest van Vlaanderen gaat het om 5,8 procent.

Nu het economisch minder gaat, staat de bouw onder druk. Jonge gezinnen riskeren zich minder gemakkelijk aan de bouw van een nieuw huis of aan de koop en renovatie van een bestaand huis.
“Daarom hebben we als sp.a-Limburg een aantal voorstellen uitgewerkt die de bouwsector ondersteunen en tegelijk de jongeren het gemakkelijker moet maken om te bouwen of te kopen. Het gaat om voorstellen van sp.a-Limburg, maar ze worden ook door sp.a Nationaal ondersteund”, zegt volksvertegenwoordiger Peter Vanvelthoven. Meer concreet gaat het om vijf voorstellen waarvan het eerste veruit het belangrijkste is.

Registratierechten
Wie een huis bouwt of koopt, betaalt daar belastingen op. Het gaat om:
10 procent registratierechten op zowel grond als bouw, soms is het maar 5 procent wanneer het gaat om een oude of een heel kleine woning,
koopt men een projectwoning (huis of appartement) van een particulier, dan betaalt men ook 10 procent registratierechten, maar koopt men diezelfde projectwoning van een aannemer, dan betaalt men 10 procent registratierechten op de grond en 21 procent BTW op de woning.
Dit alles weegt zwaar door op de eindafrekening en remt het bouwen of kopen van een huis. Daarom heeft de Vlaamse regering eerder al twee milderende maatregelen genomen:

1. Op de eerste schijf van 15.000 euro van de bouwkosten betaalt men géén registratierechten. Daarmee bespaart men 1.500 euro registratierechten.
2. Wie zijn eerste huis verkoopt om een nieuw huis te kopen moet de eerste 12.500 euro aan registratierechten niet meer betalen omdat hij die al heeft betaald toen hij zijn eerste huis bouwde of kocht. Men noemt dat het registratierechtenrugzakje.
Het zijn veelal oudere mensen die hiervan gebruik maken. Wanneer de kinderen groot zijn verkopen ze hun huis op de buiten om een appartement in de stad te kopen. Peter Vanvelthoven en sp.a-Limburg willen dit rugzaksysteem aanhouden. Maar jongeren hebben er weinig aan. Daarom stelt hij voor dat al wie voor het eerst een huis bouwt of koopt, géén registratierechten meer zou moeten betalen op de eerste schijf van 125.000 euro. Dat komt neer op een besparing van 12.500 euro. Maar wie hiervan geniet en later zijn huis verkoopt om een andere woning te kopen, zal dan wel geen fiscaal rugzakje meer meekrijgen.

Vanvelthoven gaat nu stappen ondernemen opdat de Vlaamse regering werk zou maken van zijn voorstel. Dat wordt een harde dobber, want het voorstel kost veel geld. Op basis van cijfers van 2005 (230.000 nieuwe hypothecaire leningen, tweederde voor nieuwe woningen, 45% in Vlaanderen) komt hij aan een kostenplaatje van 650 miljoen euro. Daarvan kan een stuk gerecupeerrd worden omdat er ongetwijfeld meer zal gebouwd en gekocht worden, maar niet alles.
De andere vier voorstellen van sp.a Limburg zijn iets minder spectaculair.

21 procent btw
Bevestigt de EU-Commissie de intentie van Reynders om voortaan bij de verkoop van projecten ook op de grond 21% btw te heffen, dan zal de sp.a wetsvoorstellen indienen om deze meerkost te compenseren.

Knelpuntberoepen
De bouwopleidingen moeten aansluiten op de noden van de bouwsector. Zo is er momenteel geen enkele technische school waar men nog voor dakdekker kan leren.

Fiscaliteit
Bouwvakkers krijgen vergoedingen zoals de getrouwheidsvergoeding en het weerverlet waarop ze geen bedrijfsvoorheffing moeten betalen. Het maakt dat ze later soms tot duizenden euro’s belastingen moeten bijbetalen. Dat zorgt voor problemen. De oplossing is een correcte bedrijfsvoorheffing op deze vergoedingen.

Aansprakelijkheid
Op steeds meer werven ziet men buitenlandse bouwvakkers die moeten werken zonder de Belgische arbeids-, loon- en tewerkstellingsvoorwaarden. Dat zorgt voor veel misbruiken en ellende. De oplossing hier is volgens Peter Vanvelthoven de invoering van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de opdrachtgevers en (hoofd)aannemers: zij zijn verantwoordelijk voor het principe gelijk loon voor gelijk werk en kunnen gestraft worden wanneer ze dat niet toepassen.

Bron: Het Belang van Limburg

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in