Slim omgaan met regenwater

Gewijzigd op 12/04/2016 door Daan Slingers

De oprit is het visitekaartje van elk huis en vraagt om een correcte afwatering. Het klimaat trakteert ons vandaag immers steeds vaker op stortbuien en stormweer waardoor de rioleringen de piekmomenten niet meer kunnen verwerken.

Onze terrasspecialisten

Het water kan onvoldoende infiltreren in de bodem en riolen raken overbelast met als gevolg dat opritten, straten, beken en rivieren kunnen overstromen. Wateroverlast in steden is dus een groeiend probleem. Een nieuwe regelgeving legt op dat tuinen, opritten, patio’s, ... dienen te worden voorzien van waterdoorlatende bestrating.

Een uniforme wetgeving over het vasthouden, bufferen en laten infilteren van hemelwater bestaat er tot op heden niet. Momenteel zijn de verplichtingen voornamelijk lokaal gebonden.

Eco Solutions

Regenwater in de grond laten sijpelen is verplicht bij de (her)aanleg of uitbreiding van een ondoorlatende verharding, met een nieuwe oppervlakte groter dan 40 m², zoals een oprit of terras. De waterpasserende tegels van het Stone & Style Eco Solutions gamma vormen de perfecte oplossing, met aandacht voor functionaliteit en esthetiek.

Ook voor een oprit of tuin zonder waterproblematiek vormt het Eco Solutions gamma een ideale manier om ecologische en gesofisticeerde bestrating te combineren. Ook Megategels kunnen dienst doen als waterpasserend oppervlak indien er 10% open voeg voorzien is.

Meer info: Stone & Style

Folders over terras/verhardingen

Meer informatie op de website van deze bedrijven