Gazon zaaien

Gewijzigd op 20/04/2012 door Daan Slingers

Een gazon zaaien vraagt een goede voorbereiding om daarna stap voor stap het werk af te maken.
Groendak
© Groenbedrijf Van Vlierden
  • Vertrek van een onkruidvrije basis. Probeer al enkele weken voor je het gazon wilt zaaien aan onkruidbestrijding te doen. Een optimale uitgangssituatie is wanneer je tweemaal voor het zaaien het onkruid hebt kunnen bestrijden. Een laatste behandeling vindt best een tweetal weken voor het zaaien plaats. Gebruik ditmaal een contactherbicide met korte nawerking
  • Wanneer het onkruid dood is, voeg je de nodige bodemverbeterende middelen toe door ze onder te spitten of te frezen
  • Nivelleer de omgewoelde grond en druk goed aan. Dit doe je best een aantal keer na elkaar om latere verzakkingen te voorkomen
  • Als het perceel vlak ligt en goed aangedrukt is kan je zaaien
  • Het te gebruiken zaad moet je kiezen op basis van de eisen die je aan het gazon stelt