Bouwvergunning voor een terras nodig of niet?

Gewijzigd op 20/04/2012 door Daan Slingers

Voor het merendeel van de terrassen of verhardingen is geen stedenbouwkundige vergunning nodig. Dit is heel concreet zo wanneer je aan volgende voorwaarden voldoet:

Onze terrasspecialisten

leifruit
Voor een terras heb je niet altijd een bouwvergunning nodig.
© Tuinarchitectuur Verellen
  • Het terras is niet groter dan 50 vierkante meter
  • Het terras ligt volledig binnen 30 meter van de woning
  • Er is geen wijziging van het grondpeil nodig
  • Het terras ligt niet in de voortuin Het terras ligt minstens 1 meter van de perceelsgrenzen. Wanneer op de perceelsgrens een duurzame, ondoorzichtige, minstens 2 meter hoge afsluiting aanwezig is (bijvoorbeeld een muur), dan mag het terras worden aangelegd tot tegen die afsluiting.
Is aan een of meer van die voorwaarden niet voldaan, dan heb je wel een vergunning nodig. Voor deze vergunningsaanvraag is de tussenkomst van een architect niet vereist.

Folders over terras/verhardingen

Meer informatie op de website van deze bedrijven