Verlaagde schenkingsrechten nog tot 2011

Gewijzigd op 23/03/2012 door Daan Slingers

Bouwgrond
Ondanks de hoge bouwgrondprijzen wijst dit koppel nog geïnteresseerd naar een bouwgrond.
© KBC

De bestaande regeling van verlaagde schenkingsrechten blijft nog minstens drie jaar bestaan. Dat heeft de Vlaamse Regering beslist. Goed nieuws dus voor wie een bouwgrond wil schenken aan kinderen of familie.

 

Drie jaar
De Vlaamse regering verlengt de bestaande regeling van verlaagde schenkingsrechten met drie jaar. Dat kondigde Vlaams minister van Financiën en Begroting Philippe Muyters (N-VA) dinsdag aan in het Vlaams Parlement.

 

Maatregel
De verminderde schenkingsrechten werden in 2003 ingevoerd om slapende bouwgronden te activeren. De voorbije dagen was er sprake van het niet verlengen van die de regeling - die eind dit jaar afloopt – omwille van de besparingen die de nieuwe Vlaamse regering nu doorvoert. Maar Muyters ontkent dat. Hij wil de maatregel verlengen omdat het tegenovergestelde in deze tijden van crisis niet goed zou zijn.


Ongebruikte kavels mobiliseren
De verlaging kwam er eind 2002. Met de maatregel hoopte toenmalig minister van Ruimtelijke Ordening Dirk Van Mechelen een deel van de ongeveer 200.000 ongebruikte bouwkavels in Vlaanderen te mobiliseren. Aanvankelijk leek dat te lukken. Tijdens de eerste helft van 2003 brachten die schenkingsrechten 22,3 miljoen euro op tegenover 17,4 miljoen euro het jaar voordien. Maar structureel werkte de maatregel niet. De maatregel is nu dus verlengd tot 2011.


Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor de verlaagde schenkingsrechten moet wel een aantal voorwaarden vervuld zijn. Zo moet de grond stedenbouwkundig bestemd zijn voor woningbouw. De grond moet in België gelegen zijn, maar niet noodzakelijk in Vlaanderen. De begunstigde moet ‘fiscaal' wel in Vlaanderen wonen. De schenkingsakte moet verleden (ondertekend) zijn voor 31 december 2011.

Binnen de 3 jaar na de schenking moet een volledig dossier bij de gemeente ingediend worden voor een stedenbouwkundige vergunning voor het bouwen van een woning. Maar die plannen moeten niet ten uitvoer worden gebracht.

De schenker moet niet verwant zijn met de begunstigde. De mate van verwantschap bepaalt in Vlaanderen wel het tarief. Of beter: de mate waarin het bestaande tarief verlaagd wordt voor de eerste schijf van 150.000 euro van de schenking.
Als de schenking gebeurt tussen echtgenoten of tussen personen die in rechte lijn met elkaar verwant zijn (kinderen, kleinkinderen, ouders), gaan de rechten met twee procentpunten omlaag.

Voor alle andere schenkingen (zijlijn en andere personen) wordt op de eerste schijf tot 150.000 euro een uniform tarief toegepast van tien procent. De daling is hier dus nog een pak spectaculairder, maar heeft veel minder praktische gevolgen.

Bron: Standaard