Vastgoedmarkt vertraagt in eerste helft 2008

Wat makelaars op het terrein al signaleerden, is nu ook bevestigd met cijfers. De vastgoedprijzen stijgen niet meer in ons land. Meer nog, in Vlaams Brabant, Waals Brabant en Luxemburg zijn de vastgoedprijzen gezakt in de eerste jaarhelft. Dat blijkt uit een studie in Netto, het personalfinancemagazine van De Tijd.


Eind augustus meldde de FOD Economie dat de gemiddelde prijzen van woningen tijdens de eerste helft van 2008 met 5 tot 8 procent zijn gestegen. Dat is weliswaar een minder sterke stijging dan de voorbije jaren, maar nog steeds een stijging. Dat tot grote verrassing van iedereen die de vastgoedsector opvolgt. Op het terrein zijn immers andere geluiden te horen. Makelaars maakten al gewag van een daling van de prijzen. Verkopers zouden hun vraagprijzen moeten bijstellen om alsnog een koper te kunnen vinden.

Een verklaring voor die discrepantie is dat de cijfers van de FOD Economie zijn gebaseerd op de gegevens uit notariële akten tijdens de eerste jaarhelft. Dat betekent een vertraging van 3 tot 4 maanden, gezien de notariële akte pas 3 à 4 maanden na het ondertekenen van de verkoopcompromis wordt verleden. Bovendien vergeleek de FOD de prijzen uit het eerste semester 2008 met die van het eerste semester 2007. Intussen is al veel gebeurd. De inflatie piekt, wat de koopkracht onder druk zet en sinds juni 2007 injecteert de kredietcrisis volop haar gif in de wereldeconomie. Daardoor steeg de marktrente en zijn de banken minder vrijgevig geworden waardoor hypothecaire leningen de voorbije 12 maanden fors duurder werden.


Negatief
Wanneer we de cijfers van het eerste halfjaar 2008 vergelijken met die van de tweede helft van 2007, zien we dat de vastgoedmarkt duidelijk vertraagt. En dat zowel bij appartementen als bij huizen. Dat laatste segment evolueert in drie provincies zelfs negatief: in Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en Luxemburg. De daling bedraagt er respectievelijk 1,7 procent, 3,8 procent en 1,6 procent.
De gemiddelde woningprijs is de laatste 6 maanden met 0,3 procent gedaald in het Waals Gewest en met 0,6 procent in het Brussels Gewest. In het Vlaams Gewest zijn de prijzen gestagneerd (+0,7%). Rekening houdend met de inflatie, komt dat dus ook in Vlaanderen neer op een daling in reële termen.

Toevlucht
Dezelfde vaststelling op de appartementenmarkt. De prijzen van appartementen zijn (nominaal) met 2,2 procent gestegen in Vlaanderen, met 1,2 procent in Wallonië en met 2,4 procent in Brussel. Philippe Janssens, afgevaardigd bestuurder van Stadim:"Zodra huizen onbetaalbaar worden voor gezinnen met bescheiden en zelfs gemiddelde inkomens, nemen die hun toevlucht tot de appartementenmarkt."

Zullen de prijzen nog verder dalen, nu de verslechtering van de economische context een feit is? Etienne de Callataÿ, hoofdeconoom bij de Bank Degroof: 'De Belgische markt is moeilijk te vatten. Geen enkele streek is echt vergelijkbaar. De soorten onroerende goederen zijn zo verschillend dat het moeilijk is om tendensen te schetsen. Het is wel normaal dat er een achteruitgang is gezien het effect dat de vertraging van de vastgoedmarkt gewoonlijk heeft binnen de globale economische cyclus. Omdat de economische vertraging nu tot uiting komt, zal de vastgoedmarkt daar de gevolgen van dragen.'
Maar specialisten zien geen reden tot paniek. Geen enkele deskundige verwacht dat de prijzen werkelijk zullen instorten, zoals in Spanje en Ierland in het begin van het jaar of meer recentelijk in Frankrijk. Janssens: "Er is geen sprake van een overaanbod, zoals in die landen, behalve misschien in het segment van de nieuwe appartementen.

Kaap
Historisch gezien komt de vastgoedmarkt in een crisis terecht als de reële rentevoeten de kaap van 6 procent overschrijden. Dat was het geval eind jaren 60 en begin jaren 80. Vandaag liggen de reële rentevoeten dicht bij 0 of zijn ze zelfs negatief. De langetermijnrente (op 10 jaar) waarop de tarieven van de hypothecaire leningen gebaseerd zijn, ligt inderdaad dicht bij 5 procent terwijl de inflatie daarboven piekt. De economische vertraging, die in het tweede kwartaal in België net als in de rest van de wereld werd vastgesteld, resulteert sindsdien weer in een lichte daling van de rentevoeten.

Bron: www.tijd.be

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in