Registratie van het huurcontract

Gewijzigd op 16/10/2013 door Gretel Kerkhofs

De huurwet schrijft voor dat huurcontracten sinds 1 januari 2008 verplicht geregistreerd moeten worden. Dit om de huurder te beschermen. Een contract dat niet geregistreerd is, is niet tegenstelbaar aan derden.
Registratie huurcontract
© Plus Magazine
Een huurcontract dat niet geregistreerd is en dus 'niet tegenstelbaar aan derden' is, stelt de huurder bijvoorbeeld in een zwakke positie als de verhuurder het huurpand verkoopt. De nieuwe eigenaar kan de huurder dan bijvoorbeeld vragen om binnen 3 maanden het huurpand te verlaten in plaats van de wettelijk voorgeschreven 6 maanden wanneer de nieuwe eigenaar het pand zelf wil gaan bewonen.

Niet tegenstelbaar aan derden

Niet tegenstelbaar aan derden betekent in dit geval dus dat de 'derde' - bijvoorbeeld de nieuwe eigenaar van het pand dat je huurt - zich niet hoeft te houden aan dat huurcontract. Ben je huurder, dan is het dus in je eigen belang dat je het huurcontract laat registreren.

Hoe een huurcontract registeren?

De registratie van een huurcontract kan op twee manieren:
  • Via het plaatselijk registratiekantoor (bijna altijd hetzelfde als het plaatselijk belastingskantoor - adres onderaan het origineel van je belastingsaangifte)
  • Via internet (www.myrent.be)