Vanaf 2016 naar E-peil 50

Gewijzigd op 29/07/2013 door TiM Vanhove

Vanaf 2016 zal elke nieuwbouwwoning een E-peil van 50 moeten halen. Dat is de nieuwe stap in het traject naar bijna-energieneutrale nieuwbouw in 2021 die de Vlaamse overheid in overleg met de bouwsector heeft vastgelegd. E50 is momenteel het kosten optimale energieniveau voor nieuwbouw.

Onze specialisten energiezuinig wonen

Kijkwoning
© Groep Huyzentruyt
Referentie BIK
Referentie BIK
© Groep Huyzentruyt
De Vlaming bouwt jaar na jaar energiezuiniger, zo blijkt uit de databank van de energieprestatie-aangiften van het Vlaams Energie Agentschap (VEA) en uit werfmetingen die het VEA jaarlijks laat uitvoeren. Het gemiddelde E-peil van een nieuwbouw is gezakt van E88 voor bouwaanvragen in 2006 tot E64 voor bouwaanvragen in 2009. Momenteel moet een nieuwe woning een E-peil van E70 of minder halen, op 1 januari 2014 wordt dat E60. Meer dan een op de drie nieuwe eengezinswoningen die de voorbije jaren werden gebouwd doet nu al beter dan de norm die pas ingaat in 2014. Dat bewijst niet alleen dat veel Vlamingen heel bewust kiezen voor een zuinige woning, maar ook dat het perfect haalbaar is om zuiniger te bouwen.

Vlaming bouwt energiezuinig

Dat is goed nieuws, want het betekent zowel winst op de energiefactuur van de bouwheren als winst voor het milieu. “Een nieuwe woning bouw je voor het leven”, zegt Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche. “Hoe minder energie ze nodig heeft, hoe groter de besparing op de maandelijkse energiefactuur. De investering om de woning van meet af aan zuiniger te maken, verdient zichzelf ruimschoots terug. Heel veel Vlamingen bouwen nu al een woning die veel zuiniger is dan wat verplicht is”, zegt Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche. “Studies tonen aan dat dat ook het verstandigst is: een E50-woning levert tegen een beperkte meerkost een grote energiewinst op. Als je bedenkt dat een woning die je nu bouwt tientallen jaren dienst doet, zorg je best meteen voor een zo laag mogelijke energiefactuur.”
Java
© Vandersanden steenfabrieken
Salvia
www.vandersanden.be
© Vandersanden steenfabrieken

E30 in 2021

Uit de studies blijkt dat E50 momenteel het kostenoptimale E-peil is voor woningen. Dat betekent dat dit energieniveau het goedkoopst is wanneer je niet alleen de bouwkost, maar ook de besparingen op de energiefactuur mee in rekening brengt. Naarmate de isolatie- en ventilatietechnieken die daarvoor worden toegepast beter ingeburgerd en vaker toegepast worden, worden ze goedkoper. Hierdoor daalt het kostenoptimale E-peil de komende jaren verder naar E30. Daarom is beslist om het E30-peil voorop te stellen als doel dat we moeten halen in 2021. Tussen nu en 2021 kan het verplichte E-peil dan stapsgewijs verder worden aangescherpt. Zo krijgt de bouwsector een duidelijk perspectief, kan men zich geleidelijk aanpassen aan de nieuwe normen en weten bouwers die toekomstgericht willen bouwen in welke richting de Vlaamse nieuwbouw zal evolueren. Concreet zal in 2016 een nieuwe stap gezet worden naar E50, in 2018 naar E40 en in 2020 naar E35.

Om te garanderen dat die normen haalbaar en betaalbaar blijven, zal er om de twee jaar een nieuwe studie worden gemaakt over de kostenoptimale E-peilen en kan er indien nodig worden afgeweken van het vooropgestelde pad. Wie voorloopt op de normen zal ook in de toekomst kunnen genieten van een premie en een fikse korting op de onroerende voorheffing. Eerder dit jaar sloot Freya Van den Bossche ook een overeenkomst af met Belfius en Triodos om voordelige leningen toe te kennen voor energiezuinige nieuwbouw.

Kantoor- en schoolgebouwen

Voor kantoor- en schoolgebouwen wordt het doel voor 2021 vastgelegd op E40. Voor 2016 wordt een aanscherping naar E55 vastgelegd, in 2018 wordt dat E50 en in 2020 E45. Voor overheidsgebouwen wordt de lat iets hoger gelegd. Daar evolueren we al tegen 2019 naar E40, en wordt het verplichte E-peil vanaf 2016 al E50 en vanaf 2018 E45. 
“Op die manier zetten we enkele logische nieuwe stappen op weg naar nog zuiniger woningen,” zegt Van den Bossche. “Momenteel voldoet al meer dan een op drie nieuwe woningen die de voorbije jaren werd gebouwd aan de E60-norm die pas volgend jaar ingaat, terwijl al 1 op de 6 nieuwe woningen voldoet aan de E50-norm die pas in 2016 ingaat. Die realiteit op de Vlaamse bouwwerven onderstreept wat al onze studies aangeven: zuiniger bouwen is niet alleen haalbaar, het is financieel ook gewoon interessanter.”

Folders over energie

Meer informatie op de website van deze bedrijven