Economie

Vanaf 2010 minder geld voor zonnepanelen

Vlamingen die na volgend jaar nog zonnepanelen laten installeren, zullen daarvoor minder steun krijgen in de vorm van groenestroomcertificaten. De bedragen zullen stelselmatig zakken tot in 2020. Tegelijk worden de subsidies voor energie via wind of biomassa verhoogd.


Groene stroomplan

De maatregelen maken deel uit van een ambitieus groene stroomplan van de Vlaamse regering. De bedoeling is om het aandeel groene stroom tegen 2020 op te drijven tot dertien procent van het totale stroomverbruik. De Vlaamse overheid volgt daarmee een Europese richtlijn. Momenteel is slechts 5,25 procent van onze elektriciteit afkomstig van groene energiebronnen. Dit aandeel zal het volgende decennium dus meer dan moeten verdubbelen.


Minder geld voor zonnepanelen

Opvallendste maatregel is dat de financiële ondersteuning voor de installatie van zonnepanelen vanaf volgend jaar langzaamaan teruggeschroefd wordt. Volgens de regering is dat een logische stap, omdat de meerkost voor het opwekken van stroom via zonnepanelen gedaald is. Dat komt vooral door een sterke daling van de installatiekosten, maar anderzijds ook door een stijging van de brandstofprijzen.


Groenestroomcertificaten

De Vlaamse regering beloont eigenaars van zonnepanelen voor de behaalde stroomopbrengst via groenestroomcertificaten. Hoe meer elektriciteit iemand met zijn installatie produceert, hoe meer steun hij dus zal ontvangen van de Vlaamse overheid.
Eigenaars van zonnepanelen krijgen vandaag van hun netbeheerder 450 euro/MWh opgewekte zonne-energie. Ze hebben ook de garantie dat ze dit bedrag gedurende twintig jaar zullen krijgen.
Vanaf 2010 zal die waarde stelselmatig zakken. Wie volgend jaar panelen installeert, krijgt nog 350 euro/MWh. Vanaf 2013 wordt de opbrengstgarantietermijn beperkt tot 15 jaar. Eén MWh is dan nog goed voor 290 euro. In 2015 is de opbrengst 210 euro/MWh, in 2020 nog slechts 10 euro/MWh.


Wind en biomassa

Bedoeling van de gewijzigde maatregelen is om de meerkost voor de verschillende toepassingen in evenwicht te brengen. Hierdoor zal de steun voor windenergie en biomassa vanaf 2010 stijgen van 80 tot 90 euro/MWh. De steun voor restafvalverbranding zal dalen van 80 naar 60 euro/MWh.

Bron: Vlaams Energieagentschap

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in