Energie

Premies voor groene investeringen in 2009

Welke financiële tegemoetkomingen zijn er voor Belgen die investeren in hernieuwbare energie? Energiesparen.be geeft een overzicht van de regels die sinds 1 januari 2009 veranderd zijn.


Fiscale aftrekbaarheid

Net zoals in 2008 mag veertig procent van het factuurbedrag van energiebesparende uitgaven – dat is inclusief de btw – afgetrokken worden van de inkomsten op de belastingbrief. Voor het inkomstenjaar 2009 wordt het geïndexeerde plafondbedrag van de belastingvermindering wel opgetrokken tot 2 770 euro. Volgende investeringen komen hiervoor in aanmerking: de plaatsing van een geothermische warmtepomp, de vervanging van een oude CV-ketel door een houtpelletketel, de plaatsing van dakisolatie, de plaatsing van ramen met hoogrendementsglas, de plaatsing van thermostatische kranen of een kamerthermostaat, de vervanging of het onderhoud van een cv-ketel en de uitvoering van een energieaudit.
Voor de installatie van een zonneboiler of fotovoltaïsche zonnepanelen bedraagt de belastingvermindering maximaal 3 600 euro. De belastingvermindering blijft cumuleerbaar met de premies die de distributienetbeheerders toekennen.


Premies van netbeheerders

Ook de verschillende Vlaamse netbeheerders belonen duurzame investeringen dit jaar. Voor bestaande gebouwen (minstens drie jaar aangesloten op het elektriciteitsnet) blijven de premies grotendeels gelijk:

- zonneboiler: 75 euro/m² collectoroppervlakte, met een minimum van 525 euro en een maximum van 1 500 euro premie (voor bedrijven maximum 3 750 euro).

- warmtepomp: 210 euro per kW, met een minimum van 850 euro en een maximum van 1 680 euro premie. Voor niet-huishoudelijke warmtepompen met een vermogen tot en met 60 kW is de premie maximaal 6 225 euro. Voor een vermogen groter dan 60 kW geldt een maximum van 30 000 euro.
Opgelet: voortaan moet voor alle types warmtepompen een attest van de installateur bijgevoegd worden waarin bevestigd wordt dat een eventuele koelfunctie is uitgeschakeld.
Bij bepaalde netbeheerders komen ook directverdamping/directcondensatie warmtepompen in aanmerking. Informeer u goed, want niet alle netbeheerders ondersteunen alle types warmtepompen. Zo betoelaagt Eandis enkel bodem/water- en water/water-types.


Voorwaarden

De zonneboiler of warmtepomp moet altijd voldoen aan bepaalde (kwaliteits)voorwaarden.

Voorwaarden voor zonneboilers:

- De premie is niet geldig voor zwembadcollectoren of andere systemen die uitsluitend voor zwembadverwarming worden gebruikt.
- De collector is getest door een onafhankelijk instituut volgens EN-12975 of DIN 4757, heeft een systeemtest (volgens EN12976 of volgens ISO/DIS 9459) ondergaan of bezit een Solar KeyMark.
- Het systeem is gemarkeerd conform EN 12976-1 en de markering van de collectoren is conform EN 12975.
- De producten genieten van een waarborg van minstens 10 jaar op de werking van de collector, 5 jaar op de boiler en 2 jaar op de andere onderdelen.
- Er is aan de eindgebruiker een aparte handleiding in het Nederlands overhandigd die conform is met EN 12976-1.
- Er is aan de eindgebruiker een onderhoudschecklist in het Nederlands overhandigd.

Voorwaarden voor warmtepompen:

- De warmtepomp staat in voor de hoofdverwarming van het gebouw en het condensorvermogen van de warmtepomp, gemeten volgens EN 14511 of EN 255, bedraagt minstens 80% van de nominale warmteverliezen van het gebouw berekend volgens NBN62-003.
- De warmtepomp is geïnstalleerd volgens de "code van goede praktijk voor de toepassing van warmtepompsystemen in de woningbouw".
- De warmtepomp kan niet worden gebruikt voor koeling.
- De COP, onder de vermelde condities, is hoger of gelijk aan:

* 4,0 voor bodem/water-warmtepompen (brontemperatuur 0, afgiftetemperatuur 35 - gemeten volgens EN 14511 of EN 255)
* 4,5 voor water/water-warmtepompen (brontemperatuur 10, afgiftetemperatuur 35 - gemeten volgens EN 14511 of EN 255)
* 3,6 voor lucht/water-warmtepompen (brontemperatuur 7, afgiftetemperatuur 35 - gemeten volgens EN 14511 of EN 255)
* 3,4 voor lucht/lucht-warmtepompen (brontemperatuur 7, afgiftetemperatuur 20 - gemeten volgens EN 14511 of EN 255) * 3,0 voor directverdamping/water (brontemperatuur -5, afgiftetemperatuur 35 - gemeten volgens CETIAT)
* 4,0 voor directverdamping/directcondensatie (brontemperatuur -5, afgiftetemperatuur 35 - gemeten volgens CETIAT).


Nieuwbouw

Voor nieuwbouw worden geen premies meer toegekend voor individuele maatregelen waarvan de impact in het E-peil wordt verrekend. Er zal enkel nog een premie worden uitgekeerd voor het behalen van een E-peil lager dan E80. De premiehoogte varieert bovendien per E-peilpunt, dus hoe lager het E-peil (hoe energiezuiniger de woning), hoe hoger de premie.
Indien er in de woning eveneens een zonneboiler wordt geplaatst, wordt een extra premie van 300 euro uitbetaald. Een zonneboiler of warmtepomp helpt u natuurlijk om het E-peil te verlagen en zo onder het E-peil 80 te geraken. Voor een vrij typische woning kan een zonneboiler het E-peil met 7 punten doen dalen, en een warmtepomp met COP 4 zelfs met 26 E-punten.


Info

De premie van de netbeheerder kunt u aanvragen via de website van uw netbeheerder: Eandis, Infrax, PBE, AGEM, het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen, Elia of DNBBA. Ook het aanvraagformulier en de voorwaarden vindt u op de site. Denk eraan: de installatie moet telkens gebeuren door een geregistreerde aannemer om in aanmerking te komen voor de tussenkomst.
Wie energiebesparende investeringen of een installatie op hernieuwbare energie plant, kijkt best op Energiesparen voor het volledige overzicht van de premies.

Bron: Energiesparen.be
 

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in