Energie

Openbare gebouwen dragen energiecertificaat vanaf 2009

Aanbevolen partners

Logo Groupe Atlantic
Recticel
Antargaz
Bulex logo
Logo Bosch
In navolging van de EPB-regelgeving zullen de gebouwen in Vlaanderen binnen afzienbare tijd ook over een energiecertificaat moeten beschikken. De Vlaamse overheid wil dat de openbare gebouwen het goede voorbeeld geven en verplicht hen nu om op 1 januari 2009 over een energieprestatiecertificaat te beschikken.


Concreet moeten alle publieke gebouwen groter dan 1 000 m² een energieprestatiecertificaat invoeren en uithangen. Het gaat om zo’n 9 500 gebouwen.

Het energieprestatiecertificaat legt op zich geen eisen op aan het gebouw maar informeert de eigenaars en de gebruiker door middel van een richtwaarde over de energetische kwaliteit van het gebouw. Naast een richtwaarde bevat het energieprestatiecertificaat ook een opsomming van de energiebesparende maatregelen die zich op korte termijn terugverdienen. Het energieprestatiecertificaat wordt op een voor het publiek zichtbare plaats uitgehangen.

Voorbeeldfunctie
Vlaams minister Peeters benadrukt dat naar bedrijven en gezinnen toe reeds heel wat maatregelen in voege of in voorbereiding zijn om het energiegebruik en de broeikasgasemissies te verminderen. De overheid kan niet achterblijven en heeft een voorbeeldfunctie te vervullen. Voldoende aandacht voor een efficiënt energiegebruik behoort voor een overheid dan ook tot de kenmerken van een goed beheer van de ter beschikking gekregen overheidsmiddelen.
Tegen uiterlijk 1 januari 2009 zullen naar schatting 9.500 publieke gebouwen van de federale, de Vlaamse, de provinciale en de gemeentelijke overheden alsmede gebouwen die publieke diensten verstrekken zoals onderwijs, verzorging,… over het energieprestatiecertificaat moeten beschikken. Zij dienen hiervoor de gegevens van hun jaarlijks energieverbruik te verzamelen en na te gaan welke kostenefficiëntie maatregelen nog mogelijk zijn om het energieverbruik terug te dringen.

Vlaams minister Peeters is zich bewust dat de voorgestelde maatregel kan leiden tot een aantal bijkomende lasten voor de overheden. Hij benadrukt dat bij de start al een aanzienlijk deel van de geviseerde overheidsgebouwen een energieboekhouding zullen bijhouden om de werkelijke energieverbruiken te registreren. Dit als positief gevolg van de bestaande en geplande initiatieven van sommige distributienetbeheerders en de stimuli van de overheid.

Verder zijn de distributienetbeheerders in het kader van een REG-openbaredienstverplichting verplicht om aan scholen, welzijns- en gezondheidsinstellingen met een bruikbare vloeroppervlakte groter dan 1.000 m² een energieboekhouding aan te bieden. Tot slot houdt de afdeling Gebouwen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap sinds april 2003 voor 250 Vlaamse overheidsgebouwen een energieboekhouding bij.

Voordelen
Er zijn voor de overheden ook belangrijke voordelen verbonden aan het opvolgen van het gemeten energieverbruik. Een inzicht in het energieverbruik is immers de basis voor een adequaat energiezorgsysteem. Op basis van dit inzicht kan worden geëvalueerd waar, hoeveel en op welke manier dit verbruik kan worden verminderd en kosten kunnen worden bespaard. De snelle terugverdientijd van bepaalde energiebesparende maatregelen en de hoge olie- en aardgasprijzen zullen aanzetten om effectief tot investeringen over te gaan.

"Zoals gezinnen en bedrijven moeten ook overheden een bijdrage leveren tot het behalen van de Kyotodoelstellingen. Het heeft te maken met zowel broeikasgasemissiereductie op zich als geloofwaardigheid," stelt minister Peeters "En gebouwen zijn dan een belangrijk en herkenbaar doelwit. Verwarming en verlichting vergen namelijk omvangrijke hoeveelheden stroom en brandstof die uiteindelijk door de overheid en dus door de burgers betaald moeten worden."

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in