Energie

Nieuwbouw 2014: de regels voor hernieuwbare energie

Aanbevolen partners

Recticel
Logo Remeha - Verwarming
Bulex logo
Antargaz
Logo Bosch
Vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwbouwwoning over een systeem beschikken om hernieuwbare energie op te wekken. Zonnepanelen, een zonneboiler en/of een warmtepomp zijn opties. Maar aan welke regels moeten deze installaties voldoen? Een overzicht.
Elke nieuwbouwwoning, waarvoor vanaf 1 januari 2014 een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd, moet over minimum één van volgende systemen beschikken:

Thermisch zonne-energiesysteem

Thermische zonnepanelen zorgen voor de productie van sanitair warm water. Deze moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
 • De collectoren hebben:
  1. Een oriëntatie gelegen tussen het oosten en het westen, via het zuiden
  2. Een helling tussen 0 en 70° ten opzichte van de horizon 
  3. Een apertuuroppervlakte van minstens 0,002m² per m² beschikbare vloeroppervlakte van de wooneenheid
 • Minstens aangesloten zijn op een tappunt voor warm tapwater

Fotovoltaïsch zonne-energiesysteem

Fotovoltaische zonnepanelen zetten zonne-energie om in elektriciteit. Fotovoltaïsche zonnepanelen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • De panelen hebben: 
  • Een oriëntatie gelegen tussen het oosten en het westen, via het zuiden
  • Een helling tussen 0 en 70° ten opzichte van de horizon
 • Het systeem produceert:
  • Minstens 7 kWh/jaar energie, zoals berekend in de energieprestatieregelgeving, per m² bruikbare vloeroppervlakte van de wooneenheid b. Minstens 10 kWh/jaar energie, zoals berekend in de energieprestatieregelgeving per m² bruikbare vloeroppervlakte van de wooneenheid als de melding gedaan wordt of de stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd vanaf 1 januari 2016

Biomassa-systeem

Een biomassaketel, een biomassakachel en een gebouwgebonden kwalitatieve WKK op biomassa voor verwarming moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
 • Als enige of als hoofdverwarmingssysteem (85% van de bruto energiebehoefte voor ruimteverwarming van de wooneenheid) geïnstalleerd zijn 
 • Of de biomassaketel of biomassakachel heeft een opwekkingsrendement van minstens 85% en voldoet ook aan de voorwaarden van het rendement en de emissieniveaus

Warmtepomp

Met een warmtepomp is het mogelijk om een huis te verwarmen/koelen en het te voorzien van sanitair warm water. Volgende voorwaarden zijn van toepassing voor een warmtepomp:
 • Als enige of als hoofdverwarmingssysteem geïnstalleerd zijn (minstens 85% van de bruto-energiebehoefte voor ruimteverwarming van de wooneenheid wordt er mee afgedekt) 
 • Een seizoensprestatiefactor (SPF) hebben die groter is dan 4

Aansluiting op stadsverwarming

 • De stadsverwarming of –koeling moet minstens voor 45% uit hernieuwbare energiebronnen worden geproduceerd

Alternatief

Wie geen systemen om hernieuwbare energie op te wekken installeert, moet participeren (lees: betalen) in een project voor de productie van energie uit hernieuwbare energiebronnen in de provincie waar het gebouw zich bevindt of in een aanpalende gemeente. Per m² bruikbare vloeroppervlakte betaal je minstens 20 euro.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in