Nieuwbouw 2014: de regels voor hernieuwbare energie

Gewijzigd op 13/02/2013 door Daan Slingers

Vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwbouwwoning over een systeem beschikken om hernieuwbare energie op te wekken. Zonnepanelen, een zonneboiler en/of een warmtepomp zijn opties. Maar aan welke regels moeten deze installaties voldoen? Een overzicht.

Onze specialisten groene energie

Aurotherm
© Vaillant
Elke nieuwbouwwoning, waarvoor vanaf 1 januari 2014 een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd, moet over minimum één van volgende systemen beschikken:

Thermisch zonne-energiesysteem

Thermische zonnepanelen zorgen voor de productie van sanitair warm water. Deze moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
 • De collectoren hebben:
  1. Een oriëntatie gelegen tussen het oosten en het westen, via het zuiden
  2. Een helling tussen 0 en 70° ten opzichte van de horizon 
  3. Een apertuuroppervlakte van minstens 0,002m² per m² beschikbare vloeroppervlakte van de wooneenheid
 • Minstens aangesloten zijn op een tappunt voor warm tapwater

Fotovoltaïsch zonne-energiesysteem

Fotovoltaische zonnepanelen zetten zonne-energie om in elektriciteit. Fotovoltaïsche zonnepanelen moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:
 • De panelen hebben: 
  • Een oriëntatie gelegen tussen het oosten en het westen, via het zuiden
  • Een helling tussen 0 en 70° ten opzichte van de horizon
 • Het systeem produceert:
  • Minstens 7 kWh/jaar energie, zoals berekend in de energieprestatieregelgeving, per m² bruikbare vloeroppervlakte van de wooneenheid b. Minstens 10 kWh/jaar energie, zoals berekend in de energieprestatieregelgeving per m² bruikbare vloeroppervlakte van de wooneenheid als de melding gedaan wordt of de stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd vanaf 1 januari 2016
micro warmtekrachtkoppeling installatie
© Baxi

Biomassa-systeem

Een biomassaketel, een biomassakachel en een gebouwgebonden kwalitatieve WKK op biomassa voor verwarming moeten voldoen aan volgende voorwaarden:
 • Als enige of als hoofdverwarmingssysteem (85% van de bruto energiebehoefte voor ruimteverwarming van de wooneenheid) geïnstalleerd zijn 
 • Of de biomassaketel of biomassakachel heeft een opwekkingsrendement van minstens 85% en voldoet ook aan de voorwaarden van het rendement en de emissieniveaus
Combinatiewarmtepomp zeoTHERM
© Vaillant

Warmtepomp

Met een warmtepomp is het mogelijk om een huis te verwarmen/koelen en het te voorzien van sanitair warm water. Volgende voorwaarden zijn van toepassing voor een warmtepomp:
 • Als enige of als hoofdverwarmingssysteem geïnstalleerd zijn (minstens 85% van de bruto-energiebehoefte voor ruimteverwarming van de wooneenheid wordt er mee afgedekt) 
 • Een seizoensprestatiefactor (SPF) hebben die groter is dan 4

Aansluiting op stadsverwarming

 • De stadsverwarming of –koeling moet minstens voor 45% uit hernieuwbare energiebronnen worden geproduceerd

Alternatief

Wie geen systemen om hernieuwbare energie op te wekken installeert, moet participeren (lees: betalen) in een project voor de productie van energie uit hernieuwbare energiebronnen in de provincie waar het gebouw zich bevindt of in een aanpalende gemeente. Per m² bruikbare vloeroppervlakte betaal je minstens 20 euro.

Folders over energie

Meer informatie op de website van deze bedrijven