Energie

Marktmonitor 2008 biedt overzicht energiemarkt

Aanbevolen partners

Logo Groupe Atlantic
Recticel
Antargaz
Bulex logo
Logo Bosch

De meeste gezinnen sluiten een elektriciteitscontract en een aardgascontract bij dezelfde leverancier. Dat blijkt echter vrijwel nooit de goedkoopste keuze. Dat, en nog veel meer, blijkt uit de meest recente marktmonitor van de VREG.


Besparing

Gezinnen kunnen gemiddeld een besparing van zo'n 100 euro doen als ze voor beide energietypes een prijsbewuste keuze maken. De tevredenheid van de gezinnen en bedrijven over hun huidige energieleverancier is groot: 91% van de gezinnen en 86% van de bedrijven is over het algemeen tevreden. De bereikbaarheid van de energieleveranciers is wel voor verbetering vatbaar. Zowel de elektriciteits- als de aardgasprijzen bereikten in juli hun hoogste niveau sinds het begin van de liberalisering. Daarom is een actieve houding van de energieverbruikers aangewezen.


Analyses

De kerngegevens die de VREG over de Vlaamse energiemarkt verzamelt, werden verwerkt in een overzichtsrapport waarin ook analyses gemaakt worden en ontwikkelingen worden geïnterpreteerd. De rode draad van de marktmonitor zijn de resultaten van de VREG-enquêtes die midden 2008 werden uitgevoerd bij huishoudelijke en professionele energieafnemers. De manier waarop de gezinnen en bedrijven de energiemarkt ervaren, wordt getoetst aan de reële ontwikkelingen. Zo wordt duidelijker hoe de afnemers zich gedragen en waarom.


Slimme meters

Een belangrijk nieuw luik in deze marktmonitor zijn de resultaten van de enquête naar de verwachtingen over en de voorkeuren van de afnemers voor 'slimme meters'. De resultaten van dit deel van de enquêtes zal in meer detail aan bod komen op de website Slimme Meters. De VREG lanceerde deze website om de kennis over en de informatie met betrekking tot slimme meters meer beschikbaar te maken en de discussie te stimuleren.


Centrale conclusies

De VREG kon volgende centrale conclusies trekken uit de marktmonitor:

 • De bekendheid van de gezinnen met de maatregel gratis elektriciteit is niet verbeterd: bijna vier van de tien ondervraagde gezinnen is niet op de hoogte.

 • Nog steeds voelt de helft van de gezinnen zich onvoldoende geïnformeerd over de vrijmaking van de energiemarkt. 58% ging evenwel ook niet zelf op zoek naar informatie. Bij de bedrijven voelt 31% zich niet goed geïnformeerd. Ongeveer de helft van de bedrijven zocht actief naar informatie over de vrijmaking.

 • De marktindicator geeft aan dat er nog altijd dynamiek is op de markt, zowel bij de gezinnen als bij de bedrijven. Dit houdt de concurrentie op de markt levendig.

 • De tevredenheid van de gezinnen en bedrijven over hun huidige leverancier is groot: 91% van de gezinnen en 86% van de bedrijven is over het algemeen tevreden.

 • De gezinnen zijn nog steeds trouw aan hun energieleverancier: slechts 10% zal zeker of waarschijnlijk overstappen naar een andere leverancier. Bij de bedrijven is de bereidheid om over te stappen gedaald van 40% naar 10%! Dit is mogelijk veroorzaakt doordat nu kleinere bedrijven ondervraagd werden.

 • Volgens bijna 4 op 5 gezinnen is een slimme meter een goed instrument om te besparen op het energieverbruik. De resultaten bij de bedrijven zijn gelijkaardig.

 • Zowel de elektriciteits- als de aardgasprijzen hadden op 1 juli hun hoogste niveau bereikt sinds het begin van de liberalisering. Tegenover 1 juli 2007, stegen de elektriciteitsprijzen met 23% en de aardgasprijs zelfs met ruim 53% voor een gezin met een doorsnee verbruik.

 • Een gezin met een gemiddeld verbruik van elektriciteit en aardgas kan, door een contract af te sluiten en hierbij te opteren voor de goedkoopste keuzes, een besparing doen tot 195,94 euro.

 • De VREG stelt vast dat veel Vlaamse gezinnen zich bij het sluiten van een elektriciteitscontract en een aardgascontract laten leiden door de prijs van het elektriciteitsproduct en vervolgens een contract voor een aardgasproduct ondertekenen bij dezelfde leverancier. Zelfs de prijsbewuste gezinnen kunnen gemiddeld echter een besparing van ongeveer 100 euro doen door de juiste aankoopstrategie toe te passen.

 • Gezinnen met een doorsnee verbruik die recht hebben op de sociale maximumprijzen betalen zowel voor elektriciteit als voor aardgas nog altijd aanzienlijk minder dan een jaar eerder, onder het systeem van de sociale tarieven.

 • De kloof tussen de totale factuurprijs in Nederland en Vlaanderen is in juli 2008 afgenomen tot 279,10 euro, waarbij Nederland duurder is dan Vlaanderen. Het prijsverschil tussen Vlaanderen en Wallonië bedraagt in juli 2008 98,31 euro, met Wallonië als duurste regio.

 • Volgens de enquête heeft 8% van de gezinnen met een elektriciteitscontract bewust een groen contract ondertekend. Van de gezinnen die nog geen groen contract hebben, overweegt 62% (vooral jongere gezinnen) om in de toekomst te kiezen voor groene stroom. 31% zegt radicaal nee. Bij de bedrijven heeft 9% bewust een groen contract gesloten. Hoe groter het bedrijf qua aantal personeelsleden en qua energiekost, hoe meer groene contracten. Van de bedrijven die nog geen groen contract hebben, overweegt 66% om in de toekomst te kiezen voor groene stroom. 1 op 3 zegt nee.

 • Het groenestroom- en WKK-beleid in Vlaanderen bereikt de doelstellingen. De VREG verwacht dat bij de volgende inleveringsronde zowel voldoende groenestroom- als warmte-krachtkoppelingscertificaten zullen beschikbaar zijn om aan het quotum te voldoen.

 •  De totale groenestroomproductie neemt nog toe, maar de jaarlijkse toename is lager dan in de beginjaren van het systeem. De elektriciteitsproductie uit fotovoltaïsche installaties is echter spectaculair toegenomen. Het aantal uitgereikte certificaten voor warmtekrachtkoppeling neemt nog altijd sterk toe.


Integrale resultaten

De integrale resultaten van de enquêtes zullen ter aanvulling van de marktmonitor op de VREG-website gepubliceerd worden. De Marktmonitor 2008 heeft als referentie RAPP-2008-12 en is terug te vinden bij VREG.

 

Bron: VREG

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in