Economie

Groene stroomcertificaten minder waard vanaf 2010

Zonnepanelen installeren? Je zet er beter haast achter. De groene stroomcertificaten, die je krijgt per 1.000 kWh opgewekte stroom, leveren elke maand minder op. Zonnepanelen geïnstalleerd in 2010 of vroeger vangen per groenestroomcertificaat nog 450 euro. Voor zonnepanelen die na juli 2012 geplaatst zijn, daalt de prijs per groenestroomcertificaat flink. Bovendien ben je verplicht je dak te isoleren voor je zonnepanelen legt.

Hernieuwbare energie

De Vlaamse regering engageert zich om tegen 2020 13% van de geleverde elektriciteit op te wekken met hernieuwbare energiebronnen. Om ons aan te zetten tot het zelf produceren van groene stroom, beloont Vlaanderen het opwekken van groene stroom door groene stroomcertificaten op te kopen. Maar die opbrengsten zullen de komende jaren dalen, daar is de Vlaamse regering het al principieel over eens. Om zulke groene stroomcertificaten te krijgen, moet je wel aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moeten je fotovoltaïsche panelen (pv-panelen) om elektriciteit te maken, gekoppeld zijn aan het distributienet. De opgewerkte stroom mag louter voor eigen gebruik dienen en bovendien moet je dak goed geïsoleerd zijn – om energie te besparen. Pas als je aan al deze voorwaarden voldoet, krijg je per 1.000 kWh geproduceerde elektriciteit een groene stroomcertificaat van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt of VREG

Prijs groenestroomcertificaten

Dat deze certificaten geld waard zijn, had je wellicht al vernomen. Van je netbeheerder krijg je jaarlijks een vergoeding per certificaat, gedurende 20 jaar. Toch op voorwaarde dat de zonnepanelen dateren van na 1 januari 2006. Is je installatie van voor 1 januari 2006, dan krijg je jaarlijks 150 euro per groene stroomcertificaat, gedurende de eerste 10 jaar. Maar hoe later je zonnepanelen geïnstalleerd zijn, hoe lager de prijs voor je groenestroomcertificaten. Wie vanaf juli 2012 zonnepanelen plaatst om groene stroom op te wekken, zal daarvoor stelselmatig een lager gegarandeerd steunbedrag krijgen. Vanaf 1 juli 2012 zakt de prijs van 230 naar 210 euro/MWh en in 2016 gaat het nog om 90 euro/MWh gedurende 15 jaar. De groene stroomcertificaten zijn overigens wel belastingvrij.

 

Dakisolatie als voorwaarde

Welke concrete gevolgen heeft dit voor (nieuwe) eigenaars van zonnepanelen hebben?

  • Sinds1 januari 2010 krijgen eigenaars van nieuwe zonnepanelen die geïnstalleerd worden op woningen of woongebouwen, enkel groene stroomcertificaten die verkocht kunnen worden aan de netbeheerder indien het dak of de zoldervloer geïsoleerd is.
  • De groene stroomcertificaten voor zonnepanelen, in gebruik in 2011, kun je verkopen aan de netbeheerder tegen 300 euro. Voor zonnepanelen in gebruik sinds januari 2012 is dat 250euro, sinds april 2012 is de minimumprijs nog 230 euro en sinds juli 2012 krijg je per groenestroomcertificaat nog 210 euro gedurende 20 jaar. De minimumprijs daalt in 2013 naar 190 euro gedurende 15 jaar, en daalt dan jaarlijks telkens met 40 per jaar.
  • De periode waarin je groene stroomcertificaten kunt verkopen aan de netbeheerder, aan minimumprijs, is voor pv-panelen in werking vanaf 1 januari 2006 tot en met 31 december 2012 - nog altijd 20 jaar vanaf de datum van in dienstneming van de installatie. Voor pv-panelen in dienst vanaf 1 januari 2013 zal deze periode maar 15 jaar bedragen.

De dalende prijzen hebben geen invloed op pv-panelen die al in dienst zijn voor dit decreet. Het is de datum van in gebruik name die telt.

Kostendaling

De minister verlaagt de steunbedragen voor groene stroomcertificaten omdat de technische kosten voor het maken van pv-panelen op enkele jaren tijd sterk gedaald zijn. Tegelijk is de prijs van brandstof gestegen waardoor de meerkost van groene stroom kleiner is geworden. De federale herstelwet laat bovendien toe dat voor één investering tot vier keer de belastingaftrek kan gebruikt worden. Al die evoluties zorgen ervoor dat Vlaanderen minder steun moet voorzien om investeringen in bijvoorbeeld pv-panelen rendabel te houden. Omgekeerd neemt de steun toe als ook de meerkost verhoogt. Zo stijgt de steun voor wind en biomassa en daalt de steun voor restafvalverbranding en zon. Twijfel je over de rendabiliteit van een investering in bijvoorbeeld pv-panelen, maak dan eens een berekening van de terugverdientijd

Aanvraag

De Vreg heeft een online aanvraagformulier beschikbaar om groene stroomcertificaten aan te vragen voor pv-panelen. Dit online formulier vind je op de website van de Vreg.
Je moet dit formulier onmiddellijk na de ingebruikname van de installatie invullen. Je dient wel te beschikken over een aparte productiemeter, die de hoeveelheid door de zonnepanelen geproduceerde elektriciteit registreert. Die productiemeter moet correct geïnstalleerd worden en hierop kun je de meterstand aflezen die je moet invullen op het aanvraagformulier.

 

Alles over groenestroomcertificaten.

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in