Economie

Groene energie kost 159 euro

België wil tegen 2020 minstens 30 procent van alle elektriciteit duurzaam produceren. Volgens de denktank Itinera hangt er voor de burger wel een prijskaartje aan vast.


Eerst het goede nieuws: in 2020 slaagt Vlaanderen erin een derde van de energie duurzaam op te wekken. De toename zal vooral door windmolenparken op zee worden gerealiseerd. Nu staan ze nog maar in voor minder dan 5 procent van de productie van groene energie, maar dat aandeel zal de komende jaren snel oplopen. Daarnaast komt een derde voort uit hernieuwbare bronnen zoals biomassa en biogas. Tot slot staan windmolens op land en zonnepanelen beide in voor een zesde van de hernieuwbare-energieproductie.
 

Extra kosten

Maar er is een keerzijde aan de medaille, waarschuwen Johan Albrecht en Ruben Laleman, professoren aan de UGent en lid van Itinera. Zij stellen dat de Vlaming die vooruitgang steeds harder zal voelen in de portemonnee. De kostprijs van het huidige subsidiebeleid wordt via de distributietarieven afgewenteld op de consument. Zo mag de burger rekenen op een meerkost van 106 euro per jaar in 2020. En als grootgebruikers een korting krijgen om hun internationale concurrentiepositie te vrijwaren, dan kunnen die extra kosten voor de Vlaming oplopen tot 132 of 159 euro, afhankelijk van de mate waarin de korting wordt toegekend.

Een gemiddeld gezin met een jaarlijks verbruik van 3.500 kWh betaalt vandaag een energiefactuur van ongeveer 700 euro. Als er wordt uitgegaan van het middelste scenario, met een meerkost van 132 euro, dan stijgt hun energiefactuur tegen 2020 met zowat 18procent, ervan uitgaand dat de energieprijzen constant blijven tot 2020. ‘Dat is geen extreme verhoging, maar het kan problemen teweegbrengen voor de laagste inkomens', waarschuwen de professoren.


Subsidies voor zonnepanelen

Naast die toenemende druk op het gezinsbudget van de Vlaming maakt ook de verdeling van de subsidies hen bezorgd. ‘28 procent van alle kosten, of 8 miljard euro, is gerelateerd aan subsidies voor zonnepanelen, terwijl ze in 2020 slechts zullen instaan voor 14procent van alle hernieuwbare energie', stelt het rapport. Dat is een slechte score vergeleken met biomassa en biogas, die met exact evenveel subsidies voor 35 procent zullen instaan. Er wordt wel vastgesteld dat windmolens op zee die plaats bovenaan het lijstje in 2015 overnemen. Maar ook zij zijn relatief duur ten opzichte van hun aandeel in de hernieuwbare energieproductie. ‘In ons land wordt systematisch geopteerd voor het promoten van de allerduurste hernieuwbare energieprojecten', stellen de onderzoekers. ‘Deze aparte beleidscultuur laat zich de komende decennia betalen door het modale gezin dat al aankijkt tegen de hoogste fiscale druk ter wereld.'

Maar dat rechtvaardigt nog geen slaande ruzie met de buurman die net zonnepanelen heeft geïnstalleerd. Daar draagt het gemiddelde gezin ‘slechts' 13 euro per jaar aan bij. ‘Minder dan de belastingen die je betaalt op een tankbeurt van 25 liter diesel.'


Bron: De Standaard

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in