Energieprestatieregelgeving wordt strenger

Gewijzigd op 1/01/1900

Isoproc
Isoproc
© Isoproc
spouwisolatie
www.isover.be
© Isover

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het besluit rond energieprestaties en binnenklimaat in gebouwen, en voorziet daarbij een nieuwe berekeningsmethodiek voor koudebruggen.

 

Koudebruggen

Bij het bouwen of verbouwen van woningen vormen koudebruggen een probleem. Ze hebben een erg negatief effect op de energieprestaties, en daarom moet je ze dus vermijden. Volgens de energieprestatieregelgeving zal vanaf 1 januari 2010 de inrekening van koudebruggen moeten opgenomen worden in de berekeningsmethodiek. Over dit besluit wordt het advies gevraagd van de SERV en van de MiNa-raad. De Vlaamse minister bevoegd voor energiebeleid Freya Van den Bossche wordt gelast het besluit aan te melden bij de Europese Commissie.

 

Wat is EPB?

De energieprestatieregelgeving - sinds 1 januari 2006 van kracht – bepaalt vandaag het bouwen en verbouwen in Vlaanderen. Hierin vind je de eisen die de overheid ons oplegt rond isolatie, energieprestatie en binnenklimaat. EPB staat voor Energieprestatie- en binnenklimaatregelgeving en is van toepassing op alle gebouwen die verwarmd of gekoeld worden en waarin mensen wonen, werken, winkelen, sporten, …

 

Meer info: Vlaanderen.be Verstrenging EPB