Energie

Energiecertificaat voor verkoop of verhuur verplicht vanaf 2009

Aanbevolen partners

Logo Groupe Atlantic
Recticel
Bulex logo
Antargaz
Logo Bosch
Na de EPB-regelgeving, voert de Vlaamse overheid vanaf 2009 ook een verplicht energiecertificaat in voor de verkoop of verhuur van een woning of appartement. Dit certificaat moet de kandidaten inlichten over de energieprestatie van het onroerend goed.


Net als de EPB-regelgeving vloeit het energiecertificaat voort uit een Europese richtlijn over de energieprestatie in gebouwen die Europa eind 2002 uitvaardigde.
Eén van de vijf concrete eisen in deze richtlijn was de certificatie van de energieprestatie van gebouwen. Deze eis heeft rechtstreeks betrekking op iedere eigenaar die een pand wil verhuren of verkopen. Voor dit daadwerkelijk kan gebeuren, moeten de energieprestaties ervan worden gecertificeerd aan de hand van een technische controle door een erkend energieadviseur. Op basis van zijn controle kan de energieadviseur het certificaat opmaken. Tegelijkertijd zal hij of zij tips geven om de energieprestaties van het gebouw te verbeteren. Dit is immers een onderliggende reden van het certificaat.

Technische controle
Tijdens de controle heeft de erkende energieadviseur onder meer oog voor de algemene toestand van de woning, het elektriciteitsverbruik en het verbruik van andere brandstoffen zoals stookolie of aardgas, onder meer voor de verwarming.
Een oude stookketel, versleten ramen en deuren, het ontbreken van isolerende beglazing of slecht geïsoleerde daken, vloeren of muren kunnen de energiefactuur flink de hoogte injagen.

Transparantie
Het energiecertificaat maakt een betere vergelijking mogelijk tussen panden op de verkoop- of huurmarkt. Het is een belangrijke bijkomende factor die de kandidaat-koper of –huurder kan hanteren om zijn interesse in het pand in te schatten.
Uiteindelijk kan het certificaat ook een invloed hebben op de verkoop- of verhuurprijs. In die zin valt het dan ook aan te raden om te investeren in energiebesparende maatregelen en te genieten van de subsidies en het belastingvoordeel. Bovendien zal de waarde van het goed bij de verkoop of verhuur hoger liggen.

Meer info: Energiesparen.be

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in