Controles op stroomopbrengst zonnepanelen

Gewijzigd op 1/01/1900

Een vijftigtal eigenaars van zonnepanelen heeft de afgelopen weken controleurs van hun distributienetbeheerder over de vloer gehad. Die kwamen controleren of de doorgegeven hoeveelheid geproduceerde elektriciteit overeenkwam met de werkelijke meterstand.


Meterstand

Eigenaars van zonnepanelen kleiner dan 10 kW moeten zelf aan de VREG de meterstand doorgeven van de meter die de opbrengst van de panelen registreert. Op basis van deze meterstand worden door de VREG groenestroomcertificaten aangemaakt.
De VREG valideert elke doorgegeven meterstand alvorens deze goed te keuren en dus groenestroomcertificaten aan te maken. Meterstanden die in bepaalde mate afwijken van de hoeveelheid geproduceerde elektriciteit die men kan verwachten van een installatie van een bepaalde grootte, worden doorgegeven aan de distributienetbeheerder van het net waarop de zonnepanelen zijn aangesloten.


Nauwkeurigheid meter

De afgelopen weken kregen een 50-tal eigenaars van zonnepanelen als gevolg hiervan bezoek van hun distributienetbeheerder. Tijdens deze bezoeken wordt gecontroleerd of de aan de VREG doorgegeven meterstand overeenkomt met de werkelijkheid.
Daarnaast gaat de netbeheerder ook na of de meter die de opbrengst van de panelen registreert voldoende nauwkeurig is. Een onvoldoende nauwkeurige meter kan uiteraard de oorzaak zijn van afwijkende meterstanden. Op basis van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit van het Vlaams gewest moet de opbrengst van zonnepanelen kleiner dan 10 kW geregistreerd worden door een meter met nauwkeurigheidsklasse 2 of beter.

Bron: VREG

Onze energiespecialisten

Folders over energie

Meer informatie op de website van deze bedrijven