Beïnvloeden fotovoltaïsche zonnepanelen het KI?

Gewijzigd op 26/08/2013 door TiM Vanhove

De plaatsing van fotovoltaïsche panelen kan in uitzonderlijke gevallen leiden tot een verhoging van het kadastraal inkomen (KI), en dus de onroerende voorheffing die je je jaarlijks betaalt. Alles heeft te maken met het feit of het zonnesysteem het comfort van de woning aanzienlijk verhoogt.

Onze specialisten groene energie

Fotovoltaïsche zonnepanelen
© OVAM | Koen Keppens
Voor een goed begrip: de verhoging van het KI door de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen is uitzonderlijk. En dat moet het voor de bevoegde minister van financiën, Koen Geens, ook blijven. Een herwaardering van het KI is enkel mogelijk wanneer het comfort van het pand aanzienlijk vergroot door de plaatsing van het PV-systeem en het effect daarvan op de huurwaarde kan worden ingeschat. Het gaat dus om een inschattingskwestie door de belastingcontroleur.

Objectieve criteria

Probleem is dat er geen duidelijke criteria bestaan voor de belastingcontroleurs om in te schatten in welke mate de zonnepanelen het comfort van een bestaande woning verhogen. Dergelijke criteria zijn echter nodig om subjectiviteit te vermijden. Een verhoging van het KI is overigens alleen mogelijk bij oudere woningen en niet bij nieuwbouwwoningen met zonnepanelen. In deze gevallen wordt de waarde van de panelen al onmiddellijk in het KI verrekend.
Als zonnepanelen in sommige gevallen toch leiden tot een opwaardering van het kadastraal inkomen, zal de eigenaar bovendien ook meer roerende voorheffing moeten betalen.
 
De overheid heeft alvast niet de intentie om het KI gericht te herzien bij eigenaars van zonnepanelen.

Folders over energie

Meer informatie op de website van deze bedrijven