Economie

Aandeel hernieuwbare energie in Vlaams energiegebruik bedroeg 3,3% in 2010

Uit een voorlopige schatting blijkt dat het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik in Vlaanderen in 2010 3,3 procent bedroeg. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Energie Freya Van Den Bossche op een schriftelijke vraag van Valerie Taeldeman (CD&V).


Volgens de Europese richtlijn hernieuwbare energie van 23 april 2009 moet dit aandeel in België tegen 2020 verhoogd worden tot 13 procent.

Het totale Vlaamse verbruik van hernieuwbare energie bedroeg in 2010 9.802 GWh, waarvan 3.511 GWh groene stroom, 4.226 GWh groene warmte en 2.065 GWh door hernieuwbare energie in transport, voornamelijk biobrandstoffen. De groene stroom is voor 63 procent afkomstig uit biomassa, 14 procent van zonne-energie, 12 procent van biogas en 11 procent uit windenergie, de groene warmte voor 95 procent uit biomassa, 3 procent uit omgevingsenergie (warmtepompen) en 2 procent uit zonne-energie.


Verdeling

Volgens een EU-richtlijn moet het aandeel duurzame energie in het energieverbruik van EU tegen 2020 20 procent bedragen, meer dan het dubbele van vandaag. Voor ons land werd als doelstelling 13 procent gesteld. In de loop van 2010 legde België de Europese Commissie een nationaal actieplan voor waarin het aangeeft hoe het die doelstelling wil realiseren. "Deze doelstelling moet nog worden verdeeld tussen gewesten en federale overheid. De besprekingen hierover zullen pas kunnen starten als er een federale regering is met volle bevoegdheden. Vlaanderen wil ijveren voor een billijk deel", zegt de minister.


Bron: Het Laatste Nieuws

Mis de laatste bouwnieuwtjes niet!

Ontvang onze wekelijkse updates vol nuttige tips over bouwen en verbouwen.

Wens je deze folder te lezen? Vul dan eenmalig je email adres in