Atag biedt alternatief voor de warmtepomp

Het Atag Low Energy Concept of kortweg A.L.E.C is een zonneboilercombi voor de verwarming en de tapwaterbereiding van woningen met een laag energieverbruik (EPC = 0,6 of lager) en met een laag temperatuurafgiftesysteem.
A.L.E.C.
A.L.E.C biedt warmte en comfort.
© Atag
Net zoals een warmtepomp biedt A.L.E.C. comfort en kwaliteit, maar met dat verschil dat het 30% goedkoper is omwille van het installatiegemak. Er is immers geen dure grondboring nodig. Wie in zijn nieuwbouw A.L.E.C. installeert, is in orde met de Vlaamse nieuwbouwwetgeving van 2014. Deze schrijft voor dat elke nieuwbouw een bepaald percentage eigen energie moet opwekken.

Veel comfort

Door de ketel en het afgiftesysteem te ontkoppelen door middel van een energie-opslagvat is A.L.E.C. in staat zeer kleine vermogens vanaf 500 watt aan het afgiftesysteem te leveren. En dit doet het zonder dat je moet inboeten aan comfort.

Meer info: Atag