Woonkosten te hoog voor veel Vlamingen

Gewijzigd op 2/09/2014 door TiM Vanhove

Meer dan 500.000 Vlamingen besteedt een te groot deel van zijn inkomen aan zijn woning. Te hoge kosten - 40 procent van het inkomen wordt beschouwd als een maximum - voor een woning kunnen een gezin in armoede brengen. Een en ander blijkt uit de Armoedemonitor.
Meer dan een half miljoen Vlamingen besteedt meer dan 40 procent van het inkomen aan de woning. De hypotheek, het onderhoud en de kosten voor nutsvoorzieningen zoals water en elektriciteit nemen met andere woorden een belangrijke hap uit het maandbudget. Vooral ouderen en eenoudergezinnen lopen een verhoogd risico. Het aantal mensen met te hoge woonkosten neemt ook snel toe: volgens de Armoedemonitor steeg hun aantal de voorbije jaren van 400.000 in 2010 tot 510.000 in 2012.
Zowat 380.000 Vlamingen hebben een betalingsachterstand voor hun hypothecaire lening, de nutsvoorzieningen of andere leningen.