Waterfactuur kan 100 euro duurder worden

Gewijzigd op 1/01/1900

Vlaanderen moet dringend werk maken van de verbetering van zijn riolen. Er bestaat een Europese kaderrichtlijn water die bepaalt dat tegen 2015 elk huis zijn water moet laten zuiveren, collectief of individueel. De gemeenten kunnen de kosten gedeeltelijk dekken via een rioleringsbijdrage op de waterfactuur, en dat kan een gezin elk jaar tot 100 euro kosten.

Extra investeringen
Vlaanderen zou tegen 2013 7,5 miljard euro moeten investeren en veel gemeenten moeten nieuwe riolen aanleggen of oude herstellen. De gemeenten hebben stilaan een beeld van wat hen dat zal kosten. "Voor 69 gemeenten betekent het dat ze minder dan 100 euro per inwoner per jaar zullen moeten investeren", zegt Christophe Claeys van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Zowat 230 van de 308 Vlaamse gemeenten moeten tussen 100 en 800 euro per inwoner per jaar investeren en negen gemeenten meer dan 800 euro.

Rioleringsbijdrage heffen
Om de kosten te dekken, kunnen de gemeenten onder meer een rioleringsbijdrage heffen op de waterfactuur van hun inwoners. Die is wettelijk beperkt tot 1,06 euro per kubieke meter water. Tot nu toe maken weinig gemeenten gebruik van de optie, maar Vlario, het overlegplatform voor de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector, pleit ervoor dat alle gemeenten de bijdrage optrekken tot het maximumniveau. Dat kan voor de burgers een flink stuk schelen op hun waterfactuur. "Gemiddeld verbruikt een Vlaming 40 kubieke meter water per jaar. Dat betekent dat wie nu nog helemaal geen rioleringsbijdrage moet betalen, straks ongeveer 40 euro betaalt. Voor een gezin kan dat oplopen tot 100 euro per jaar", luidt het. (belga)

Onze sanitairspecialisten

Folders over sanitair

Meer informatie op de website van deze bedrijven