Condensatieketel

Gewijzigd op 18/08/2015 door TiM Vanhove

Een condensatieketel is een verwarmingsketel die de warmte van de rookgassen (die vrijkomen bij verbranding) recupereert om het afgekoelde verwarmingswater opnieuw te verwarmen. Op die manier haalt een condensatieketel een rendement van 100% of meer.

Onze verwarmingsspecialisten

Condensatiegaswandketel ecoTEC plus HR TOP
Condensatiegaswandketel ecoTEC plus HR TOP.
© Vaillant

Condensatieketel verbranding

  • Het gas in de ketel wordt verbrand voor de warmteproductie. Tijdens die verbranding komen rookgassen vrij.
  • De ketel gebruikt de warmte uit die rookgassen om via een warmtewisselaar het water dat van het verwarmingscircuit – radiatoren, vloerverwarming,… - terugkomt, voor te verwarmen.
  • Door de afkoeling van de rookgassen in de warmtewisselaar komt energie (warmte) vrij die aan het water van het verwarmingscircuit wordt overgedragen. De waterdamp in de rookgassen wordt hierdoor vloeibaar. Dit condenswater wordt afgevoerd naar de riolering.
  • Wanneer de verwarmingsketel in de kelder staat, is er een condenswaterpomp nodig om het condenswater af te voeren.
  • Om het hele verwarmingssysteem optimaal te laten renderen, wordt doorgaans gewerkt met een buitenvoeler.
Hera Condens
© Remeha

Condensatieketel prijs

De prijs van een condensatieketel wordt bepaald door het vermogen, de gekozen brandstof, een al dan niet geïntegreerde boiler,… De goedkoopste modellen starten vanaf 2 500 euro, geïnstalleerd.

Condensatieketel op aardgas of stookolie

Onderhoud condensatieketel

Voor stookolieketels is een jaarlijks onderhoud wettelijk verplicht. Ketels op aardgas moeten om de twee jaar worden nagekeken.

Wat is een condensatieketel?

Meer weten over de condensatieketel, hoe een condensatieketel werkt? Lees ook deze artikels:

Folders over verwarming

Meer informatie op de website van deze bedrijven