Vanaf 2013 nieuwe premie voor energiezuinige bouwers

Gewijzigd op 8/08/2012 door TiM Vanhove

Vlaanderen heeft een plan klaar om energiezuinige bouwers een grotere financiële ruggensteun te geven. Het systeem dat Freya Van den Bossche en Philippe Muyters uitwerkten vervangt het huidige systeem dat al sinds 2009 in voege is. De bonus in het nieuwe systeem houdt concreet een korting van 50 of 100% op de onroerende voorheffing in.
Isover
Wie in 2013 energiezuinig bouwt, kan rekenen op een hogere tegemoetkoming van de Vlaamse overheid.
© Isover
Wie vandaag energiezuinig bouwt, heeft recht op een korting van 20 tot 40% op de onroerende voorheffing – afhankelijk van de inspanning – en dat voor een periode van 10 jaar. Beide ministers willen deze korting optrekken tot 50 of zelfs 100%, zij het slechts voor vijf jaar. Op voorwaarde dat de Vlaamse regering de plannen van de ministers bekrachtigen, zal de nieuwe regeling er als volgt uit zien:
 
  • E-peil max E50: een korting van 50% op de onroerende voorheffing voor 5 jaar (Max. E40 voor bouwaanvragen vanaf 2014)
  • E-peil max E30: een korting van 100% op de onroerende voorheffing voor 5 jaar
De nieuwe regeling gaat in op 1 januari 2013. Wie daarvoor nog een aanvraag indient, valt nog in het oude systeem. Dat voorziet in een korting van 20% gedurende 10 jaar voor wie een E-peil van maximaal E60 haalt. Wie een E-peil van E40 of lager scoort, mag rekenen op een korting van 40% voor dezelfde periode.
De Vlaamse belastingadministratie kent de korting automatisch toe na het indienen en de controle van de EPB-aangifte.

Strengere voorwaarden

Aan de nieuwe regeling zijn strengere voorwaarden verbonden. Hiermee willen de ministers streven naar het gebruik van up-to-date bouwmaterialen en willen ze tegelijkertijd onze achterstand ten opzichte van het buitenland wegwerken. Kortom, ze willen bouwers stimuleren om het nog beter te doen. Die aanpak lijkt te werken, want uit een recente bevraging van het Vlaams Energieagentschap (VEA) blijkt dat nieuwbouwwoningen in Vlaanderen almaar beter geïsoleerd zijn.