Steeds meer gezinnen doen beroep op stookoliefonds

Gewijzigd op 1/01/1900

Levering stookolie
Levering stookolie
© Informazout

Het aantal gezinnen dat een toelage krijgt van het stookoliefonds of Sociaal Verwarmingsfonds is gestegen van 120.000 in 2010 tot meer dan 150.000 in 2011. Dat komt neer op één op de tien stookolieverwarmers.


De stijging van het aantal aanvragen is enerzijds te wijten aan de crisis en de snel stijgende prijzen van stookolie (en propaan dat ook onder dit fonds valt), anderzijds aan een betere bekendheid van het Verwarmingsfonds.

Doorgaans krijgen de gezinnen 210 euro per jaar: 0,14 à 0,20 euro per liter stookolie, voor maximum 1.500 liter per jaar. Het maximum is 300 euro. Hun inkomen mag niet hoger liggen dan 16.300 euro per jaar (plus 3.000 euro per persoon ten laste), of ze moeten leven van een sociale uitkering (OCMW, RVA, ...), of zware schuldoverlast hebben.


Derdebetalersregeling

Uitkeringstrekkers krijgen de derdebetalersregeling: de toelage wordt rechtstreeks betaald aan de leverancier, zij betalen dan de verminderde prijs. De anderen moeten eerst de volle pot betalen, en trekken nadien een deel terug, schrijven de Coreliokranten.

Volgens Walter Kuylen, directeur van het fonds, is de gespreide betaling van de factuur een oplossing voor het grote aantal aanvragers.


Bron: Het Laatste Nieuws

Onze verwarmingsspecialisten

Folders over verwarming

Meer informatie op de website van deze bedrijven