Renovatieprojecten worden almaar complexer

Gewijzigd op 8/05/2015 door TiM Vanhove

Op zondag 17 mei is het weer tijd voor de jaarlijkse Vlaamse Renovatiedag. In de aanloop daarnaar onderzocht organisator NAV, de Vlaamse architectenorganisatie, de tendensen op de renovatiemarkt. Bijna de helft van de bevraagde architecten geeft aan dat renovaties langer duren dan pakweg vijf jaar terug.

Onze renovatiespecialisten

Vlaamse Renovatiedag
© Vlaamse Renovatiedag
Vlaamse Renovatiedag
© Vlaamse Renovatiedag
houten achtergevel
De achtergevel en het terras zijn in hout afgewerkt. Het zeildoek fungeert als eyecatcher.
© Vlaamse Renovatiedag
Renovatie
© Vlaamse Renovatiedag
Vlaamse Renovatiedag
Vlaamse Renovatiedag
© Vlaamse Renovatiedag
Op zondag 17 mei 2015 vergapen duizenden kijklustigen in alle Vlaamse provincies zich weer aan de gerealiseerde projecten van de Vlaamse Renovatiedag. Zo’n 107 inspirerende renovaties zwaaien gratis en exclusief de deuren open voor het brede publiek. En ook dit jaar peilde organisator NAV voor aanvang van de openhuizendag bij architecten hoe ze de renovatiemarkt van vandaag ervaren. Zo’n 250 architecten namen deel aan de enquête.
 

Renovatiemarkt blijft groeien

Hoewel de nieuwbouwmarkt ieder jaar krimpt, kan de renovatiemarkt steeds betere cijfers voorleggen. Zo zag 40% van de ontwerpers het aantal renovaties in 2014 toenemen ten opzichte van het jaar ervoor. Die trend werd reeds eerder ingezet. Al sinds 2010 wijzen ondervraagde architecten op een continue groei van de renovatieopdrachten. Aan deze evolutie lijkt voorlopig geen einde te komen. 42% van de architecten geeft aan dat in 2015 het aantal renovatieopdrachten gaat stijgen. Slechts een kleine minderheid (7%) verwacht dat de renovatiemarkt in 2015 zal krimpen.
Voor de terugval van de nieuwbouwopdrachten wordt vooral gewezen naar het gebrek aan betaalbare bouwgronden. Voor veel bouwlustigen is het vandaag immers uitgesloten om naast de aankoop van de bouwgrond  onmiddellijk de financiële middelen op te hoesten voor de bakstenen. Bij de aankoop van een bestaande woning ligt dat anders. Dik de helft (54%) van alle bouwheren bewonen het pand minstens enkele jaren alvorens met de verbouwingen te starten. Op deze manier heeft de nieuwe eigenaar de gelegenheid om opnieuw financiële middelen op te bouwen voor de eigenlijke renovatie.
 

Geïntegreerde aanpak van gefaseerd verbouwen

De trend is dat bouwheren hun renovatie ook vaker gaan faseren. Opnieuw is het gebrek aan financiële middelen hier de aanwijsbare reden. “Met fasering is helemaal niets verkeerd”, verzekert Kati Lamens. “Maar een doorsnee renovatieproject is vandaag heel wat ambitieuzer dan pakweg tien jaar geleden. De technische mogelijkheden zijn enorm verruimd. Ook de wettelijke eisen nemen verder toe. Zo zijn er sinds begin dit jaar strengere energie-eisen van toepassing. Het opstellen van een masterplan bij het begin van het traject wordt daarom onmisbaar. In zo’n masterplan moet het einddoel vooropgezet worden en de timing goed doordacht zijn. Tevens moeten de verschillende fases technisch op elkaar afgestemd worden. Dat zorgt ervoor dat de verbouwing veel meer wordt dan de optelsom van wat onsamenhangende ingrepen. Een renovatie moet immers gebeuren op zo’n energetisch, kwalitatieve en kostenefficiënt mogelijke manier. Niemand zit graag voor zijn plezier jaren aanhoudend in het stof.”
 

Meer renovaties van woningen uit jaren ’60 & ’70

Vandaag de dag worden trouwens niet enkel meer de rijwoningen in en rond de centrumsteden opgeknapt. Stilaan komen ook de recentere, meer in de stadsrand gelegen woningen uit de jaren ’60 en ’70 aan de beurt. In dit segment zijn er binnen Vlaanderen nog heel wat woningen onder handen te nemen alvorens deze voldoen aan de hedendaagse energie- en comforteisen.


De Vlaamse Renovatiedag praktisch

Datum: zondag 17 mei 2015, van 13u tot 18u
Locatie: Vlaanderen & Brussel
Initiatief: NAV, de Vlaamse architectenorganisatie en het tijdschrift ‘Ik ga Bouwen & Renoveren’
Deelnemende projecten: een overzicht en beschrijving van de deelnemende projecten vind je in de Renovatiegids of online op www.devlaamserenovatiedag.be
Bezoek: Toegang tot de deelnemende woningen is gratis, mits registratie op de website. Let wel: sommige projecten zijn enkel te bezoeken op afspraak.

Folders over renoveren

Meer informatie op de website van deze bedrijven