Renovatie uiteindelijk even duur als nieuwbouw

Gewijzigd op 15/10/2015 door TiM Vanhove

Meer dan 30% van de Vlamingen koopt een woning om te renoveren in de hoop zo te besparen op het bouwbudget. Maar… op het einde van de rit hebben ze uiteindelijk meer uitgegeven dan voor een nieuwbouwproject. De korte termijnvisie blijkt dus een omgekeerd effect te hebben op de lange termijn.

Onze buitenschrijnwerkspecialisten

Een en ander blijkt uit een enquête van Reynaers aluminium bij 200 kandidaat-kopers en bouwers. 4 op 10 van de ondervraagden (38%) gaf aan maximaal 250.000 euro te besteden aan het kopen van een bestaande woning. Eenzelfde percentage van deze kopers verwacht na twee jaar een budget van 25 à 50.000 euro te besteden aan renovatie. 1 op 5 voorziet 50 à 100.000 euro en bijna 1 op 4 zelfs meer dan 100.000 euro voor renovatie. De kost van aankoop en renovatie stemt hiermee quasi overeen met het gemiddeld budget voor een nieuwbouw.
De belangrijkste renovatie investeringen zijn het plaatsen van nieuwe ramen (69%) en isolatie (65%), gevolgd door nieuwe elektriciteit (51%), nieuwe deuren (45%) en een nieuw dak (38%).
CS38 SL HI - aluminium
© Reynaers Aluminium

Budget is knelpunt

3 op 4 Vlamingen zegt voor nieuwbouw te kiezen indien hij over voldoende budget zou beschikken. 1 op 4 kiest voor nieuwbouw als de BTW daalt naar 12%. De belangrijkste motivatie voor nieuwbouw is volgens 67% de vrijheid om het project volledig zelf in te vullen qua ontwerp, materiaal en inrichting. 1 op 3 ondervraagden kiest uiteindelijk toch voor renovatie om budgettaire redenen. Bijna 40% beseft echter dat deze optie op korte termijn de goedkoopste is, maar op langere termijn, oa door de meerkost voor verwarming en de renovatiekost, duurder uitkomt
Afbraakwerken
afbraakwerken
© Habitos.be

Afbraakpremie stimuleert nieuwbouw

Het valt op dat 15% van de respondenten vandaag al verkiest om een oude woning te kopen en te laten slopen om er een nieuwe te bouwen. Als het beleid dit zou stimuleren met een afbraakpremie zou bijna de helft van de deelnemers aan de enquête (44%) dat doen. Ruim 2 op 3 ondervraagden vindt dat het afbreken van te oude huizen moet aangemoedigd worden.“Als de overheid nieuwbouw wil aanmoedigen, dan zal dit extra stimulansen vragen om de instapkost te verlagen zodat bouwen voor meer mensen ook op korte termijn financieel haalbaar wordt. Hier zullen zowel de bouwers als de overheid en de gemeenschap wel bij varen,” stelt Peter Ottevaere, marketing & communicatiemanager bij Reynaers Belux.

Folders over ramen en deuren

Meer informatie op de website van deze bedrijven