Premie voor een zonneboiler

Gewijzigd op 7/01/2017 door TiM Vanhove

Wat?

De plaatsing van thermische zonnepanelen en eventueel een aangepaste boiler voor de productie van sanitair warm water met behulp van zonne-energie.

Voorwaarden?

  • De werden worden uitgevoerd door een aannemer. Vanaf 1/7/2017 moet de aannemer beschikken over een certificaat van vakbekwaamheid
  • De bouwvergunning moet dateren van voor 1/1/2014

Premiebedrag

  • 550euro/m² met een maximum van 2.750 euro, maximum 40% van het factuurbedrag
  • Verhoging van 20% voor beschermde afnemers 

Aanvraag via

netbeheerder Infrax of Eandis