De energieverslaggever

Gewijzigd op 15/01/2016 door TiM Vanhove

De energieverslaggever is een nieuwe bouwpartner die met de invoering van de EPB in het leven werd geroepen. De energieverslaggever moet voor de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning aangeduid worden. Hij of zij zal het energieverbruik van een gebouw berekenen. Voor die berekening houdt de energieverslaggever of EPB-verslaggever rekening met de gebruikte materialen en installaties in het gerealiseerde gebouw. Het EPB-verslag moet uiterlijk zes maanden na de ingebruikname van het gebouw zijn ingediend.

Ontdek deze bouwbedrijven

Oud Maas Beveren
Oud Maas Beveren
© De Saegher CRH Clay Solutions
Ruime woning in twee kleuren baksteen
Gezinswoning in bleke baksteen met onderste gedeelte in donkere baksteen
© Nelissen

Verantwoordelijkheid energieverlaggever

De energieverslaggever moet een waarheidsgetrouw en correct rapport opstellen. Dit omvat de gebruikte materialen, installaties, uitgevoerde werken,…
Op basis van dit rapport gaat de bevoegde administratie na of de bouwheer de eisen uit de EPB heeft nageleefd. Wanneer dit niet het geval is, riskeert hij een boete.
De energieverslaggever draagt dus een zekere verantwoordelijkheid. Wanneer hij het verslag niet waarheidsgetrouw opmaakt, dan krijgt de verslaggever een boete opgelegd.


Kosten energieverslaggever

De kosten voor de energieverslaggever variëren heel sterk. In sommige gevallen neemt de architect deze verslaggeving ook voor zijn rekening. Hij kan dan een interessante prijs aanbieden omdat hij of zij de woning al kent en zich er dus niet in moet verdiepen. Die tijdsbesparing voel je natuurlijk in de eindafrekening.


Zie ook: Energieprestatie- en binnenklimaatregelgeving

Folders over nadenken over bouwen

Meer informatie op de website van deze bedrijven