Lening met borgtochtverzekering

Gewijzigd op 16/10/2013 door Gretel Kerkhofs

Een lening met een borgtochtverzekering is een lening die de bank toekent en die ze verzekert tegen risico op niet betalen bij een speciale verzekeringsmaatschappij, gespecialiseerd in het verzekeringen van risico's.

Wanneer het geleende bedrag hoger ligt dan de waarde van de woning, blijft er een aanzienlijk risico voor de bank. Dit kan leiden tot een hogere rentevoet of een weigering van de leningsaanvraag.

Een oplossing voor dit probleem kan een borgtochtverzekering zijn. Sommige gespecialiseerde verzekeringsmaatschappijen verzekeren hierbij het risico van de bank. Concreet zullen ze het verlies dekken dat de bank kan lijden wanneer de woning openbaar verkocht dient te worden en de opbrengst zou onvoldoende zijn voor de terugbetaling van de lening.

Wanneer dit risico verzekerd is, zal de bank wel bereid zijn de lening aan de laagste rentevoet toe te staan.

Premie

De premie voor zo’n borgtochtverzekering bedraagt ongeveer 3% van het kredietbedrag en moet door de kredietnemer worden betaald. Dit bij de start van de lening. Meestal wordt het benodigde bedrag gewoon mee geleend.

Om in aanmerking te komen voor deze verzekering moet niet alleen de bank, maar ook de verzekeringsmaatschappij jouw persoonlijk dossier goedkeuren. Eigenlijk komt het erop neer dat je moet aantonen dat je de maandelijkse afbetalingen aankan.

Met dank aan Hyposmart